6. červen 1825

Dne 6. 6. 1825 se v Moravské Ostravě narodil puškařský mistr Adolf Huvar (zemřel 11. 1. 1898). Řemeslo zdědil po svém otci Janu Huvarovi, který byl v letech 1823–1839 jediným puškařem ve městě. Jan byl ročně schopný vyrobit až čtyři pistole a čtyři pušky. Hlavně kupoval a dál opracovával, dřevěné pažby si vyráběl sám. Jeho syn Adolf byl přijat jako puškařský mistr v roce 1853 do cechu kovářů, kolářů a sdružených řemesel v Moravské Ostravě. Byl zručným puškařem a dodavatelem kvalitních pušek pro střelecký spolek v Moravské Ostravě. Jedna z jím signovaných pušek s dřevěnou pažbou a ozdobným kováním je dnes uložena ve sbírkách Ostravského muzea.

7. červen 1913

Dne 7. 6. 1913 byla ve Slezské Ostravě udělena první samostatná knihkupecká koncese, kterou získal Robert Flössel z Klimkovic. Zkušenosti v oboru sbíral u knihkupců v Moravské Ostravě, Opavě a Olomouci. Potřebné prostory pro provoz knihkupectví se mu podařilo získat na Zámostí v domě čp. 315. Tento dům již nestojí, nacházel se v místech dnešní Frýdecké ulice přibližně v prostoru mezi památníkem 1. československé tankové brigády a slezskoostravskou radnicí.

11. červen 1577

Dne 11. 6. 1577 obnovil olomoucký biskup Jan ostravskému řeznickému cechu starý cechovní řád svého předchůdce Jana Doubravského z roku 1550, jehož „nadání na pergameně vysazené neopatrnosti ke skáze přišlo.“ Obnovený cechovní řád řeznického cechu obsahoval velké množství příkazů „jak se v řemesle svém mají říditi a chovati.“ V úvodní části bylo pamatováno také na to „aby korúhev a svíce v kostele měli podle pořádku cechu svého.“ V další části textu bylo uvedeno např., že porážet dobytek, prodávat maso a vlastnit krám směl jen příslušník cechu. Maso prodávat v době od svatého Jiří do svatého Martina mohla jen polovina mistrů, od svatého Martina do svatého Jiří však všichni. Provinilci byli trestáni stáním na hanbě ve slaměném věnci. Biskup se při vydání řádu odvolával na staré zvyklostní pořádky uvedené ve zničeném cechovním řádu.

Archiv města Ostravy

Listina olomouckého biskupa Stanislava Pavlovského, vydaná v roce 1584 v Ostravě.
Kalendárium historických událostí města Ostravy pro 22. týden 2022