4. 7. 1905

Při důlním neštěstí 4. 7. 1905 na dole Salm ve Slezské Ostravě se udusilo 11 horníků. Příčinou bylo zanedbání následků důlního požáru z roku 1901, když díky nečinnosti důlní správy popraskala ochranná zeď okolo ohniska původního požáru. Právě přes ni se požár v časných ranních hodinách provalil a jámu zaplnil dýmem. V té době se v dole nalézalo 123 mužů, z nichž 11 zde nalezlo smrt. Vedení správy dolu pak bylo podrobeno kritice, která upozorňovala na dlouhodobé zanedbávání bezpečnostních opatření. Sedm zemřelých horníků bylo uloženo do společného hornického hrobu slezskoostravského hřbitova.

7. 7. 1966

Ostravský podnik Vítkovické stavby oficiálně zahájil stavbu pivovaru v Nošovicích na Frýdecko-Místecku za 118 milionů korun. Vystavěl moderní pivovar s velkou kapacitou soustředěnou na jednom místě, který představoval třetí největší pivovarský podnik v Československu s předpokládanou roční produkcí okolo 900 000 hl. Název nového podniku byl vybrán ve veřejné soutěži, umístění do Nošovic pak pomohla především blízkost velmi kvalitní vody z řeky Morávky. Nošovický kolos měl zaměstnat 328 lidí. Výroba byla zahájena v prosinci roku 1970.

9. 7. 1991

Ostravská univerzita byla zřízena zákonem České národní rady č. 314/1991 Sb. z 9. 7. 1991 s účinností od 28. 9. 1991. Původní plán počítal se zřízením společné univerzity pro Ostravu a Opavu, nakonec byly zřízeny dvě samostatné instituce, ta ostravská přitom vznikla sloučením s tehdejší samostatnou Pedagogickou fakultou v Ostravě. Naplnily se tak mnohaleté snahy o ustanovení vysokoškolské instituce humanitního zaměření a tato skutečnost měla pro život v celém regionu mimořádný význam po stránce kulturní, společenské i hospodářské. Ostravská univerzita vznikla se třemi fakultami – filozofickou, přírodovědeckou, pedagogickou.

Archiv města Ostravy

Národní dům na dobové fotografii.
Kalendárium historických událostí města Ostravy pro 26. týden 2022