17. ledna 1996

Toho dne odsoudil Krajský soud v Ostravě prvního ostravského nájemného vraha Jiřího Černíka (43 let) na 23 let do vězení. Černík najatý podnikatelem Ivo Veselým majitelem restaurace Classic zastřelil u Starých Hamrů (1. 5. 1993) nepohodlného svědka Roberta Palečka. Ten hrál roli bílého koně při podvodech, do kterých byli zapojeni ještě dva pražští taxikáři Vladimír Routa a Jaroslav Hlaváček. Celkově na faktury nakoupili a odebrali zboží v hodnotě převyšující 5 milionů korun, ale nikdy jej nezaplatili. Podle psychologických posudků byl Černík označen za psychopatickou osobnost, oběť původně plánoval usmrtit kuší ze zálohy, na vraždu se nechal najmout za 20 000 korun. Přímý podíl na vraždě měli i oba zmínění taxikáři, Routa „pro jistotu“ střelil Palečka ještě do hlavy. Všichni odsouzení se proti rozsudku odvolali, Černík byl později pravomocně odsouzen na 19 let.

20. ledna 1795

Právě tehdy se v Butovicích (část města Studénky) narodil inženýr a projektant Mathias Reinscher (zemřel 29. srpna 1866 ve Vídni). V roce 1828 jej získal profesor František Riepel jako spolupracovníka pro stavbu Vítkovických železáren. Reinscher vstoupil do služeb arcivévody Rudolfa, olomouckého arcibiskupa. Usadil se v Moravské Ostravě a zde se také oženil. V letech 1829–1831 vypracoval podrobné stavební plány a řídil stavební práce při stavbě Rudolfovy hutě, pudlovny, válcovny, soustružny, zámečnické dílny. Později si v Moravské Ostravě zřídil mechanickou dílnu a zabýval se pokusy o konstruování parního parovozu pro silniční dopravu. V podniku však ztratil veškeré jmění své i manželky. Proto musel opět vstoupit do cizích služeb jako projektant různých technických staveb a železnic. V letech 1842–1847 působil v Rusku, od roku 1850 se stal docentem na vídeňské polytechnice a předával své bohaté zkušenosti nové generaci inženýrů.

23. ledna 1921

V tento den se v Ostravě poprvé objevily tanky. Nejednalo se děsivý válečný vynález, který na francouzských bojištích nedávno skončené války budil hrůzu, když se pomalu sunul vpřed a ničil vše, co mu stálo v cestě. Ostravskými ulicemi tehdy neprojížděly tanky válečné, ale pouze reklamní oznamující konání koncertu v městském divadle za účasti operní pěvkyně Kristýny Morfové z pražského Národního divadla a mistrovské školy pražské konzervatoře hudby. Koncert samotný se odehrál následující neděli (30. 1. 1921) a byl pořádán místní odbočkou Vzdělávacího odboru Sdružení peněžního úřednictva. Jeho finanční výtěžek směřoval na fond pro výstavbu studentské koleje v Praze na Letné.

Archiv města Ostravy