9.8.1987

Dne 9. 8. 1987 zemřel v Ostravě František Lettovský, hudební pedagog, sólový houslista a violista. Narodil se 17. 1. 1913 v Moravské Ostravě do rodiny obchodníka, absolvoval ostravskou obchodní akademii a zároveň se věnoval hudebnímu vzdělání. Studoval u J. Pešata hru na housle, po vykonání státních zkoušek se stal učitelem Hudební školy L. Janáčka v Ostravě-Vítkovicích. Ve 30. a 40. letech působil jako hudební kritik v ostravském denním tisku. Po založení Hudební školy v Ostravě-Zábřehu v roce 1956 se stal jejím ředitelem, od roku 1970 učil na ostravské konzervatoři. Fr. Lettovský rovněž spolupracoval s Ostravskou filharmonií.

12.8.1932

Odpoledne 12. 8. 1932 projel nádražím v Přívoze (m. č. Ostravy) zcela nový kolejový autobus určený pro polské státní dráhy. Vůz byl vyroben ve Vídni a cestou projel Zlínem, kde vzbudil velkou pozornost. „Je dlouhý a nízký, na obou koncích sploštělý a pohání jej silný benzinový motor…hodně připomíná kolejový Zeppelin, jenž nedávno dosáhl rekordní rychlosti na železniční trati Berlín-Hamburg…“ psal dobový tisk, který také ocenil „odborný zájem hlavních činitelů Baťova dopravního oddělení“ o tento dopravní prostředek. Nejnovější typ kolejového vozidla při cestě do Polska zastavil na přívozském nádraží ve 14:27 hod. a po krátké chvíli pokračoval v jízdě do Bohumína.

11. a 12.8.1973

Ve dnech 11. a 12. 8. 1973 uspořádala základní organizace Českého zahrádkářského svazu ze Zábřehu (m. č. Ostravy) na nádraží ve Vítkovicích (m. č. Ostravy) výstavu mečíků a jiřin. Autory květinových aranžmá byli Vlasta Luňáčková (vedoucí školního zahradnictví v Zábřehu a uznávaná floristka) a Oldřich Smýkal (dlouholetý předseda spolku ČZS). Součástí této tradiční akce byl rovněž prodej pokojových a zahradních květin, poradna pro pěstitele s možností konzultací s odborníky v oboru zahradničení.

Zpracoval: Archiv města Ostravy