17. srpna 1946

Dne 17. srpna 1946 přijel do Ostravy na návštěvu prezident Edvard Beneš s manželkou. Slavnostní uvítání proběhlo na Prokešově náměstí a pokračovalo na radnici, kde prezidentský pár obdržel obraz akademického malíře Josefa Drhy a sochu akademického sochaře Augustina Handzela. Odpoledne si manželský pár prohlédl družstvo Budoucnost a Vítkovické železárny, načež prezidentský pár odjel do Brušperku a Frenštátu pod Radhoštěm.

18. srpna 1939

Policejní ředitelství v Moravské Ostravě vedené dr. Merlerem vydalo Nařízení o styku židů s obyvatelstvem v živnostenských podnicích a povinnosti označovat židovské podniky. Dle tohoto nařízení musely být nápisem „Jüdisches Unternehmenn – Židovský podnik“ označeny všechny restaurace, hostince, hotely, kavárny a vinárny vlastněné nebo provozované židy, nařízení se týkalo také ordinací židovských lékařů.

20. srpna 1998

Tento den byl v areálu technického oddílu v Ostravě-Třebovicích otevřen útulek pro nalezené a opuštěné psy z katastru města Ostravy. Z počátku byl provozován Městskou policií města Ostravy načež v roce 2015 přešel pod správu odboru životního prostředí Statutárního města Ostravy. V roce 2020 prošel útulek rekonstrukcí. Bylo zmodernizováno zázemí pro personál, rozšířeny karanténní kotce a vybudována veterinární ordinace.

22. srpna 1927

Od roku 1871, resp. 1873 působila v Moravské Ostravě spořitelna se sídlem v budově tehdejší radnice na dnešním Masarykově náměstí. Spolu s rozrůstající se klientelou a agendou se v roce 1902 přesunula do tzv. starého špitálu Pitterovy nadace, ale i tato budova přestala svými dispozicemi rozrůstajícímu se úřadu vyhovovat a vedení spořitelny začalo s plány na stavbu nové budovy. Bylo rozhodnuto o stavbě budovy u Schillerova parku. Dne 22. srpna 1927 požádalo vedení spořitelny o stavební povolení. Novostavbu realizoval Karel Kotas a k jejímu slavnostnímu otevření došlo 23. června 1929.

Archiv města Ostravy