19. 9. 1924

Dne 19. 9. 1924 se narodil v Ostravě Václav Žilka, budoucí flétnista a hudební pedagog. Vystudoval brněnskou konzervatoř, Janáčkovu akademii múzických umění v Brně a Akademii múzických umění v Praze (obor flétna). Působil jako sólový, komorní i orchestrální hráč. V letech 1963–1987 byl členem Symfonického orchestru Československého rozhlasu. Mezi dětmi a mládeži propagoval hru na zobcovou flétnu. Byl známý díky dlouholetému vedení zábavné školy hrou nazvané Dřevěná píšťalka, kde vyučoval dechovou gymnastiku pro léčbu astmatu hraním na dechové nástroje. V roce 1993 založil Sdružení přátel léčivé píšťalky a je autorem knihy Veselé pískání – zdravé dýchání. V roce 1994 obdržel od Nadace Život umělce cenu SENIOR PRIX za celoživotní uměleckou činnost. Zemřel v roce 2007 v Praze.

23. 9. 1850

Dne 23. 9. 1850 se datuje jedna z prvních zpráv o hornické a hutnické kapele v Ostravě. Tehdy účinkovala na oslavách údajného stého výročí objevu uhlí na polskoostravském Kamenci. Předtím, někdy v říjnu 1843 takováto kapela dodávala lesku holdovací parádě uspořádané při příležitosti návštěvy nového majitele Vítkovických železáren Salomona Mayera Rothschilda. Do té doby se hudba v Moravské Ostravě pěstovala hlavně na kostelním kůru. Od poloviny 19. století nesměly havířské kapely chybět při prokopských a jiných hornických slavnostech, tělocvičných akcích či společných výletech hornických rodin. Vedle zábavy a odreagování od namáhavé práce měly i sociální roli, když koncertovaly ve prospěch hornických vdov a chudých dětí.

24. 9. 1973

Dne 24. 9. 1973 byl v Hrabyni otevřen nový ústav sociální péče pro tělesně postižené, který byl koncipován jako součást celého komplexu léčebných, rehabilitačních a ubytovacích zařízení. Nový objekt vybudovaný Pozemními stavbami Ostrava si včetně vnitřního zařízení vyžádal náklad 20 miliónů korun. Tehdy byl svým vybavením a rozsahem poskytované péče jediným v republice. Zprávu o tom zveřejnila následující den na titulní straně Nová svoboda, která mj. uvedla, že slavnostního otevření se zúčastnili zástupci vlády, krajských, okresních a místních stranických a státních orgánů.

Zpracoval: Archiv města Ostravy