24. ledna 1923

Byl z iniciativy Kulturní rady pro širší Ostravsko založen Spolek pro vystavění a udržování výstavního pavilonu v Moravské Ostravě, přejmenovaný 18. listopadu 1924 na spolek Dům umění. Předsedou byl zvolen ředitel vítkovických dolů Eduard Šebela, místopředsedou podnikatel Jan Geisler a jednatelem středoškolský profesor a významný kulturní a osvětový pracovník Rudolf Tlapák. Mezi členy výboru patřili mj. starosta Moravské Ostravy Jan Prokeš, akademický malíř Viktor Kutzer a stavitel František Jureček. Úsilí činovníků a členů spolku završilo slavnostní otevření Domu umění 13. května 1926, nejvýznamnějšího ostravského galerijního prostoru.

26. ledna 1923

Nejslavnější česká pěvkyně své doby Ema Destinová (1876–1933) vystoupila v roli Milady v opeře Dalibor na scéně Národního divadla moravskoslezského v Moravské Ostravě. Ostravské publikum mohlo ocenit její podmanivý hlas celkem třikrát, v roce 1920, 1923 a 1925. Její ostravské turné v roce 1923 obnášelo šest vystoupení a bylo zakončeno 24. května, kdy zpívala Elzu v Lohengrinu Richarda Wagnera.

26. ledna 1848

Je datována zpráva o průběhu tyfové epidemie v Moravské Ostravě. Vypukla v zimě 1847 a koncem roku dosáhla takové intenzity, že onemocněli i oba městští ranlékaři Bedřich Fuchs a Josef Krečmer a oba praktičtí lékaři dr. Nikodém Kroček a dr. František Wlczek, který dokonce 27. prosince 1847 zemřel. Obyvatelstvu města a okolí tehdy hrozilo nebezpečí, že bude zcela bez lékařské pomoci. Proto musel magistrát požádat krajský úřad v Hranicích o vyslání výpomocného lékaře, kterým byl fulnecký městský lékař dr. Josef Macháček, působící tu od 21. prosince 1847. Ten již po několikatýdenním pobytu rozpoznal příčinu epidemie, kterou popsal moravsko-ostravskému magistrátu: "Její příčinou je přeplněnost nízkých, stísněných, uhelnatými plyny naplněných bytů s lidmi, jejichž mysl je úplně deprimována starostmi o živobytí.“ Dr. Macháček se zdolávání tyfové epidemie věnoval 50 dní, podařilo se mu zřídit nouzový špitál a ošetřit všechny tyfem nemocné osoby. Přesto v roce 1848 na epidemii tyfu zemřelo 77 osob.

Zpracoval: Archiv města Ostravy