18. 10. 1935

Ve dnech 18. – 19. 10. 1935 navštívila Moravskou Ostravu dvanáctičlenná delegace sovětských novinářů a spisovatelů. Během dvoudenního pobytu si hosté prohlédli město a zejména Vítkovické železárny, jejichž výrobky byly v Sovětském svazu velmi žádány. Není bez zajímavosti, že sovětskou delegaci vedl Michail Jefimovič Kolcov (vlastním jménem Mojsej Chajmovič Friedland), v té době asi nejznámější a nejslavnější sovětský publicista, přezdívaný ve své vlasti „Novinář č. 1,“ mimo jiné také zakladatel populárního sovětského týdeníku „Ogoněk.“ Sám Kolcov byl nejen talentovaným novinářem a spisovatelem, ale také horlivým propagátorem bolševického režimu a jeho vůdce J. V. Stalina. Paradoxně právě na jeho příkaz byl v roce 1938 na základě smyšleného obvinění z antisovětské činnosti zatčen a o dva roky později popraven.

21. 10. 1860

21. října 1860 se v Napajedlích u Zlína narodil pedagog Josef Novák (+ 1. 12. 1912 Moravská Ostrava). Své učitelské působení započal v roce 1881 na obecné škole v Přívoze, od roku 1884 až do své smrti pak vyučoval na závodní škole Vítkovických kamenouhelných dolů na Hlubinské kolonii v Moravské Ostravě. Byl mecenášem mnoha vlasteneckých aktivit (přispěl mj. výrazně na stavbu sokoloven v Přívoze a Vítkovicích, Národního domu v Moravské Ostravě a Českého domu ve Vítkovicích), pomáhal šířit české knihy a časopisy a v českých novinách také sám publikoval. V obytném domě, který vlastnil na Nádražní ulici v Moravské Ostravě, poskytl bezplatně místnosti na provoz mateřské školky Matice ostravské. Angažoval se v řadě českých spolků, zejména podpůrných a dobročinných. Přestože ve své době patřil k nejvýraznějším osobnostem českého národního hnutí v Ostravě, nebyl zatížen žádnými šovinistickými předsudky, o čemž svědčí i fakt, že řadu známých a přátel měl i mezi ostravskými Němci, ba i jeho manželka byla původem národnosti německé. Když v roce 1912 nečekaně zemřel, v početném pohřebním průvodu kráčeli nejen zástupci snad všech místních českých korporací, ale také představitelé města Moravské Ostravy (tehdy bez výjimky Němci) a moravskoostravský okresní hejtman Viktor von Gschmeidler.

24. 10. 1901

Ve čtvrtek 24. října 1901 zemřel po dlouhé těžké nemoci v Moravské Ostravě přednosta zdejšího okresního soudu, c. k. zemský soudní rada a rytíř řádu Františka Josefa Rudolf Rosenfeld (*1851 Dobříš u Příbrami). Jako soudní adjunkt působil nejprve v Opavě a poté již jako přednosta okresního soudu krátce také ve Fryštátu. Do Moravské Ostravy přišel na vlastní žádost v roce 1892. Zasloužil se o rozšíření soudní budovy, a také o zřízení zvláštního soudu živnostenského, předsedal rovněž smírčímu soudu bratrských pokladen. Pro svoji lidumilnou povahu si získal oblibu širokých vrstev obyvatelstva. Dokonce i Opavský týdenník, který jinak mnohdy nešetřil antisemitskými výpady, o něm napsal: „Byl věrným synem českého národa, k němuž se vždy s hrdostí hlásil, ač ze židovské rodiny pocházel a teprve za pobytu svého v Opavě pokřtíti se dal.“

Archiv města Ostravy