8. až 12. listopadu 1995

V těchto dnech uskutečnil Český krasobruslařský svaz a Bruslařský klub Vítkovice 2. ročník České brusle 1995 - Memoriál dr. Josefa Dědiče v Paláci kultury a sportu Vítkovice za účasti krasobruslařů z 19 zemí. Dvojnásobná mistryně světa Ája Vrzáňová z USA věnovala osobní cenu pro TOP LADY soutěže žen.

11. a 12. listopadu 1969

Po dva dny se konalo v Domě kultury pracujících VŽKG (dnes Dům kultury města Ostravy) zasedání výboru pro sociální politiku Sněmovny lidu, týkající se mj. životního a pracovního prostředí v ČSSR, na kterém vystoupil s referátem o ekologických problémech Ostravy také primátor města Zdeněk Kupka. Po odstoupení od hospodářské reformy z konce 60. let, která počítala s útlumem určitých odvětví těžkého průmyslu, bylo také zastaveno rušení některých neekologických výrob, což mělo dopad na stav životního prostředí v regionu. V celorepublikovém měřítku byla Ostrava stále na jednom z nejhorších míst.

11. listopadu 1873

Právě tehdy se v Praze narodila spisovatelka Anna Maria Tilschová, autorka sociálního románu s názvem Haldy. Autorka poznala na vlastní oči těžkou práci havířů v ostravských dolech (mj. Zárubek, Hlubina) a dělníků ve Vítkovických železárnách. Za svého delšího pobytu v rodině vdovy v Michálkovicích se seznámila s ostravskou každodenností vyplněnou bídou a těžkou prací. Její původní zklamání ze špinavé šedi ostravských ulic vystřídala fascinace nad syrovostí průmyslného města a obdiv a solidarita k jeho obyvatelům. Ve svém románu, který poprvé vyšel v roce 1927, zachytila obraz Ostravy v době první světové války, mj. hladové bouře, střelbu při drancování obchodů, pogromy, sociální demonstrace, bouřlivé výplaty na dolech, prostředí hospod, železáren, židovských krámků i pochybných lokálů pod ostravským podloubím. Spisovatelka zemřela v roce 1957.

13. listopadu 1921

Toho dne byl na hřbitově v Moravské Ostravě slavnostně odhalen pomník dělnickému vůdci a organizátoru odborového hnutí Petru Cingrovi, který zemřel 4. 11. 1920. Cingr stál u zrodu prvních dělnických organizací nejprve v severních a středních Čechách, posléze od roku 1893 na Ostravsku, kde založil vzdělávací a odborový spolek Prokop. Později se podílel na organizaci Unie horníků rakouských a působil jako redaktor dělnického tisku. Jeho pomník byl na ústřední hřbitov ve Slezské Ostravě přemístěn při likvidaci moravskoostravského městského hřbitova (dnes sad Dr. Milady Horákové). Jeho ostatky byly uloženy do rodinného hrobu.

Archiv města Ostravy