8. listopadu 1922

Dne 8. listopadu 1922 došlo k zastavení provozu na vybraných ostravsko-karvinských dolech. Horní a hutní společnost byla nucena zastavit těžbu na jámě Ludvík v Radvanicích od 8. do 11. listopadu pro poruchu turbokompresoru. Na jámě Salma č. VII ve Slezské Ostravě byla pro nedostatek odbytu drobného druhu uhlí těžba od 8. do 11. listopadu také zastavena. Následkem trvalého malého odbytu uhlí byla od 10. do 13. listopadu dočasně pozastavena těžba i na dolech Ignát v Mariánských Horách a Odře v Přívoze, netěžily ani některé doly v Karviné a Petřvaldě.

8. listopadu 1958

Dne 8. listopadu byla v Žermanicích na Těšínsku slavnostně předána do provozu přehrada na řece Lučině. Byla stavěna především pro zásobování ostravské Nové huti a Vratimovských papíren užitkovou vodou. Její betonová přehradní zeď dosahuje výšky 30 m, délka hráze činí 450 m, může zachytit 25,3 milióny m³ vody, zatopená plocha činí 348 ha. V té době ještě pokračovala stavba 5,6 km dlouhého otevřeného raškovického přivaděče, kterým měla přehradu doplňovat též voda z řeky Morávky.

10. listopadu 1989

Dne 10. listopadu 1989 v Ostravě zemřel vysokoškolský profesor a pedagog Rudolf Jirkovský (narodil se 29. 3. 1902 v Pavlíkově, okr. Rakovník). Studoval na ČVUT a Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, vědecky se zabýval problémy z oblasti chemické mineralogie. Od roku 1929 přešel na Vysokou školu báňskou v Příbrami a v roce 1939 se stal docentem pro obor analytické chemie a prubířství. Po r. 1945 se značnou měrou podílel na přemístění Vysoké školy báňské z Příbrami do Ostravy, v r. 1948 byl jmenován profesorem pro obor anorganické chemie, analytické chemie a prubířství. Zabýval se radiometrickými metodami a využitím radionuklidů v hornictví a hutnictví. Byl autorem řady vysokoškolských skript a učebnic, jako prorektor řídil v 50. letech studium při zaměstnání. Za zásluhy o rozvoj čs. chemie byl vyznamenán plaketou J. Hanuše, byl členem odborných chemických a přírodovědeckých společností. Smrt zastihla profesora Jirkovského při tragické dopravní nehodě.

Zpracoval: Archiv města Ostravy