1. prosinec 1859

se v Třebovicích narodila Maria Josephine Sophie Stonawská, pozdější majitelka třebovického velkostatku, mecenáška, spisovatelka, básnířka píšící pod pseudonymem Maria Stona. Po smrti otce Josefa Stonawského stala Marie dědičkou rodinného majetku. V této době již opětovně žila v rodných Třebovicích, kam se vrátila po rozpadu manželství s Albertem Scholzem, ředitelem cukrovaru v Chropyni. Z manželství uzavřeného v roce 1881 vzešli dva potomci dcera Helena, pozdější významná sochařka, a syn Siegfried Albert, který zemřel předčasně roku 1939. Marie Scholzová se věnovala zejména svým uměleckým zálibám a z třebovického zámku vybudovala významné kulturní centrum, kde se setkávaly osobnosti nejen regionálního, ale i světového významu. Zemřela 30. března 1944 a pohřbena byla v rodinné hrobce u kostela Nanebevzetí Panny Marie v Třebovicích.

5. prosinec 1998

celodenními oslavami si zaměstnanci Vítkovic, a. s., připomněli 170 let existence podniku. Oslavy byly zahájeny odhalením busty zakladatele železáren olomouckého arcibiskupa Rudolfa Jana před ředitelstvím Vítkovic. Tohoto aktu se účastnil např. kardinál arcibiskup M. Vlk, ministr obchodu a průmyslu ČR M. Grégr, předseda představenstva společnosti V. Pastrňák, primátor E. Tošenovský. Vyvrcholením oslav byl galavečer v Paláci kultury a sportu Vítkovice (dnes Ostravar Aréna), kde vystoupila celá řada populárních zpěváků.

Archiv města Ostravy