8. prosinec 1862

Dne 8. prosince 1862 se konala ustavující valná hromada čtenářského spolku Občanská beseda, prvního českého spolku založeného v Moravské Ostravě. K iniciátorům patřila česká technická inteligence, mj. důlní ředitelé Antonín Mládek a Vilém Jičínský. Spolek sídlil v budově Karolinských lázní v tamní kavárně. Nebyl příliš velký, počet jeho členů se pohyboval mezi 80 až 100. Spolková knihovna měla k dispozici 230 svazků knih. Spolek pořádal rovněž divadelní představení, recitační a hudební večery a neodmyslitelné bály. Mimo osvětově vzdělávací funkci plnil také roli českého politického klubu a organizátora českého hospodářského života.

8. prosinec 1990

Osmého prosince, ale roku 1990 byl znovu slavnostně otevřen kostel sv. Josefa v Moravské Ostravě. Kostel postavený salesiány v letech 1936-1937 byl prvním kostelem s ocelovou konstrukcí v Československu. Svému účelu sloužil až do r. 1973, kdy jej zabrala československá armáda a zřídila v jeho interiérech tělocvičnu, sklady a vojenský archiv. Ke kostelu přináležející Domov Don Bosco převzala armáda již v 50. letech, poté co byli všichni salesiáni internováni a někteří z nich později uvězněni.

11. prosinec 1935

Dne 11. prosince 1935 zemřel v Moravské Ostravě novinář, politik a starosta Moravské Ostravy Jan Prokeš (narodil se 28. 5. 1873 v Černotíně, okr. Přerov). Do Moravské Ostravy přišel v roce 1894. Národnostně složité, převážně dělnické prostředí, mu poskytlo příležitost uplatnit svůj řečnický a organizační talent. Od roku 1897 pracoval v redakci hornického listu Na zdar a později sociálně demokratického Ducha času. Jako novinář bojoval proti klerikalismu, germanizaci školství, alkoholismu, za volební reformu a za zřízení druhé české univerzity v Brně. V letech 1906 a 1913 byl zvolen poslancem moravského zemského sněmu, v letech 1907 a 1911 také vídeňské říšské rady. V prosinci 1918 se stal předsedou správní komise v Moravské Ostravě a v roce 1925 byl zvolen starostou města. S jeho jménem se pojí např. výstavba Nové radnice, krematoria, rekonstrukce kanalizační sítě, vodárenských zařízení i komunikací. Jeho přičiněním se uskutečnila přístavba pro městskou knihovnu, městské muzeum získalo pro své sbírky budovu staré radnice a svou činnost zahájil městský archiv. Jeho zásluhou se Ostrava proměnila v moderní velkoměsto. Do roku 1935 byl Prokeš též poslancem Národního shromáždění.

Zpracoval: Archiv města Ostravy