15. prosince 1979

Byla do provozu slavnostně uvedena nová 180 metrů vysoká televizní věž v Hošťálkovicích v ulici Aleje byla slavnostně uvedena do provozu 15. 12. 1979. Stavba v hodnotě 84 milionů korun byla dílem Pozemních staveb Ostrava, ocelovou konstrukci postavily Hutní montáže, vysílač vybavila Tesla Hloubětín. Současně byl zprovozněn rekonstruovaný televizní vysílač na Pradědu v nadmořské výšce 1492 m. Oba podstatně zlepšily příjem televizního signálu I. a II. programu na severovýchodní Moravě a ve Slezsku.

17. prosince 1918

Dne 17. 12. 1918 se vzdali svých mandátů členové německého obecního výboru Moravské Ostravy v čele se starostou Johannem Ulrichem. V jednomyslně schválené rezoluci zároveň vyjádřili protest proti nedostatečnému počtu mandátů pro německé zástupce v budoucí správní komisi. Řízení obce převzala třicetičlenná Okresní správní komise města Moravské Ostravy, jejímž předsedou byl ustanoven Jan Prokeš. České noviny jásaly: „Nenašly bychom snad druhého města, v němž by právo bylo porušováno takovým způsobem, jako právě zde. Nikde jinde za poměrů, jaké jsou v Moravské Ostravě, neusurpovala si menšina tak brutálním způsobem právo rozhodovati o osudech velké většiny obyvatelstva.“ Německý deník Ostrauer Zeitung naproti tomu nostalgicky zavzpomínal na uplynulých třicet let, kdy byla správa města v německých rukou, a uváděl dlouhý výčet zásluh na rozvoji komunální sféry.

20. prosince 1908

Dne 20. 12. 1908 se narodil v Pardubicích budoucí stavitel a sportovní funkcionář Antonín Beránek. Po studiu vyšší stavitelské školy v Hradci Králové, si doplnil vzdělání složením stavitelské zkoušky v roce 1935 a v následujícím roce nastoupil do stavebního oddělení pražské kanceláře Vítkovických železáren. V lednu 1938 byl poslán do Ostravy, kde se mj. podílel na realizaci sportovního stadionu Vítkovických železáren. V roce 1939 byl nahrazen zaměstnancem německé národnosti. Po osvobození se vrátil na původní místo a zapojil se do výstavby Jubilejní kolonie v Hrabůvce, kolonie Šídlovec v Hrabové či Zimního stadionu J. Kotase v Ostravě aj. Od roku 1949 vykonával funkci vedoucího podnikového stavebního oddělení. V letech 1939–1947 působil jako místopředseda a předseda odboru vítkovické kopané. Zemřel v roce 1982 v Ostravě.

Archiv města Ostravy