20. prosinec 1958

Ke dni 20. 12. 1958 začala být Ostrava a zejména její část Poruba zásobována pitnou vodou z kružberské přehrady na řece Moravici. Přivaděč vody z nádrže Kružberk o celkové délce 42 km se začal stavět v roce 1954. V první fázi stavby bylo nutno vylámat a vybetonovat 12 km skalních štol, při čemž se spotřebovalo více než 90 tun střeliva a přes 25 tisíc kubíků betonu. Při pokládání ocelového potrubí o úhrnné váze 10 tisíc tun bylo zapotřebí vykopat přibližně 120 tisíc tun zeminy a k přepravě trub bylo nasazeno přes tisíc železničních vagonů. Voda putovala z přehrady nejprve do úpravny v Podhradí, odtud do vodojemu v Krásném Poli a následně do ostravské vodovodní sítě. Kružberský vodovod zpočátku dodával jen 250 litrů vody za sekundu, ovšem jeho maximální kapacita byla dimenzována na příliv až dvou tisíc litrů za sekundu.

21. prosinec 1857

Právě 21. 12. 1857 se v Příboře narodil Rudolf Ludwig, významný představitel českého národního školství a dobrovolného hasičstva na Ostravsku. Od roku 1895 působil v Moravské Ostravě na české měšťanské škole, jejímž ředitelem se později stal. Od roku 1907 až do roku 1926, kdy odešel do penze, byl navíc také okresním školním inspektorem. Vedle předsednictví v učitelském spolku Komenský se angažoval v dobročinných spolcích a organizacích pečujících o nemajetnou školní mládež. Měl mimořádné zásluhy o rozvoj českého dobrovolného hasičstva, v jehož rámci vykonával mnohovrstevnatou organizační, metodickou a odborně technickou práci. K jeho zálibám patřila turistika a cestování. Podílel se na vzniku moravskoostravského Klubu českých turistů, podnikl řadu poznávacích cest do zahraničí. Rudolf Ludwig zemřel 3. 1. 1943 v Moravské Ostravě.

26. prosinec 1993

Dne 26. 12. 1993 bylo v ostravském Paláci kultury a sportu (dnes Ostravar aréna) slavnostně zahájeno mistrovství světa juniorů v ledním hokeji pro rok 1994. Jednalo se o první vrcholnou akci, kterou město pořádalo v éře samostatného českého hokeje. Turnaje, který probíhal až do 4. 1. 1994, se účastnilo osm týmů. V Ostravě se odehrála polovina z celkem 28 zápasů, druhá polovina pak ve spolupořadatelském Frýdku-Místku. Do ostravské haly si na světový juniorský hokej našlo cestu více než 30 tisíc diváků s průměrnou návštěvností 2752 diváků na zápas. Jednalo se o historicky první šampionát české juniorské reprezentace. Součástí týmu vedeného trenérem Vladimírem Vůjtkem, přední osobností vítkovického hokeje, byli i dva zástupci Vítkovic – obránci Marek Malík a Vítězslav Škuta. Český výběr se po třech vítězstvích a čtyřech prohrách umístil na konečné páté příčce. Titul juniorských mistrů světa 1994 si z Ostravy odvezli Kanaďané.

Archiv města Ostravy