20. prosinec 1923

Dne 20. prosince 1923 rozhodla československá vláda, že návrh na sloučení patnácti moravských a slezských obcí v jediné Horní město Ostravu se bude týkat jen sedmi obcí náležejících k zemi moravské. Podle tohoto rozhodnutí se Moravská Ostrava, Přívoz, Mariánské Hory, Vítkovice, Hrabůvka, Nová Ves a Zábřeh nad Odrou od 1. ledna 1924 slučovaly v jedinou místní obec pod názvem Moravská Ostrava. Do jejího čela byl jmenován Jan Prokeš, dosavadní předseda správní komise města Moravské Ostravy. Sloučením se rozloha města více než zpětinásobila, neboť z původních 775 ha vzrostla na 4 028 ha. Počet obyvatel stoupl z původních 42 tisíc na 113 tisíc. Jednání o vytvoření tzv. Velké Ostravy trvalo dlouho (první návrh vládě byl podán již 24. září 1919) a bylo komplikované, neboť bylo mimo jiné nutné měnit zemské hranice mezi Moravou a Slezskem.

23. prosinec 1857

Dne 23. prosince 1857 zemřel inženýr Josef Seifert, autor návrhu řetězového mostu přes řeku Ostravici dokončeného v r. 1851, který nahradil starý nevyhovující most dřevěný. J. Seifert se narodil 27. 5. 1808 v obci Hůl v Čechách, vystudoval pražskou techniku a v r. 1826 vstoupil do služeb zemského stavebního ředitelství v Praze. Vedl významné stavby v Karlových Varech, na mladoboleslavsku a loketsku (mj. dohlížel na stavbu mostu v Lokti, kde se podrobně seznámil s konstrukční úpravou a stavbou řetězových mostů). V r. 1838 byl přeložen na zemské stavební ředitelství do Brna. V r. 1941 byl jmenován do funkce inženýra a poté stavebního inspektora krajského stavebního úřadu v Olomouci, kde se na nějaký čas usadil, byl zde zvolen do městského zastupitelstva a stal se rovněž čestným občanem města. Po uvolnění místa zemského stavebního ředitele v Brně mu byl v r. 1854 tento nejvyšší moravský technický úřad svěřen.

24. prosinec 1888

V poledne na Štědrý den roku 1888 se poprvé rozezněly čtyři zvony na novém ostravském katolickém chrámu nejsvětějšího Spasitele. Zvony byly zhotoveny rakouskou firmou bratří Gössnerové. Největší z nich Salvator o průměru 164 cm a váze 2446 kg se nacházel ve východní věži. Byl opatřen nápisem v češtině, němčině i latině. Ostatní tři zvony byly umístěny v západní věži. Cyril a Metoděj vážil 1194 kg a byl opatřen vesměs českými nápisy, Prokop s německými nápisy vážil 724 kg a Florian s nápisy v latinském jazyce vážil 435 kg. V r. 1921 byly všechny zvony nahrazeny novými zvony odlitými ve Vítkovických železárnách.

Zpracoval: Archiv města Ostravy

Absolventské tablo zahradnické školy v Zábřehu nad Odrou z r. 1955.
Kalendárium historických událostí města Ostravy pro 50. týden 2022