29. prosinec 1961

Před šedesáti lety byl dne 29. 12. 1961 slavnostně uveden do provozu Klub pracujících Poruby. Po převzetí jeho správy koncernovým podnikem Ostravsko-karvinský revír se zařízení nazývalo Domem kultury Ostravskokarvinských dolů, dnes je známo pod názvem Dům kultury Poklad. Od svého počátku se porubské centrum kulturního dění pojí s celou řadou akcí celoměstského významu. Od roku 1968 se zde např. každoročně konala letní část Filmového festivalu pracujících, v roce 1973 tu proběhl první ročník mezinárodního festivalu filmů a televizních pořadů o životním prostředí Ekofilm, pořádala se zde Národní přehlídka amatérského divadla pro děti a mládež, proslulý byl hudební festival Folkový kolotoč, jehož tradice na tomto místě snad bude opět brzy obnovena. Při Domu kultury OKD v Ostravě-Porubě působil amatérský divadelní soubor i loutková scéna Jitřenka, zázemí v něm měl rovněž Slezský soubor písní a tanců Heleny Salichové s cimbálovou muzikou ad.

30. prosinec 1941

Na letošní rok připadají nedožité osmdesátiny historika a archiváře dr. Václava Štěpána. Narodil se 30. 12. 1941 v Olomouci, studoval na Univerzitě Karlově v Praze. Od roku 1965 byl vedoucím, později ředitelem Okresního archivu v Opavě. Pro své nekompromisní odmítavé postoje k sovětské okupaci v srpnu 1968 byl politicky perzekuován, musel vykonávat dělnické práce, bylo mu znemožněno publikovat. Teprve v osmdesátých letech se mohl částečně vrátit k odborné činnosti, plně rehabilitován byl až roku 1991. V letech 1993–2002 působil v Archivu města Ostravy a přibližně ve stejné době také externě přednášel na Ostravské univerzitě. Byl autorem celé řady monografií i časopiseckých studií a statí se širokým časovým a tematickým záběrem. K Ostravsku se vázaly např. jeho práce z dějin hornictví, sklářského průmyslu či zdejší židovské komunity. Po roce 2002 se věnoval zejména mapování historie opomíjených slezských obcí na Hlučínsku, za něž obdržel medaili Cypriana Lelka. Václav Štěpán zemřel 7. 3. 2015 v Opavě.

31. prosinec 1991

Na základě usnesení vlády České republiky byla před třiceti lety k 31. 12. 1991 v rámci první etapy útlumu kamenouhelného průmyslu v ostravsko-karvinském revíru ukončena těžba na Dole Jan Šverma v Mariánských Horách, který se tak stal první zavřenou šachtou na území města Ostravy v souvislosti s tzv. restrukturalizací Ostravskokarvinských dolů. Důl, jenž se původně jmenoval Ignát a jenž byl založen roku 1890, dosáhl rozlohy 1287 ha, měl osm pater a šest jam. Největší hloubka jeho důlních děl činila 915 m. Poslední vůz s uhlím vyjel „na Švermě“ na povrch v březnu 1992, úplná likvidace závodu a zasypávání jam probíhalo až do roku 1993. Současně se zavřením Dolu Jan Šverma byl zakonzervován i Důl Frenštát, který měl odkrýt nová ložiska uhlí v Beskydech.

Archiv města Ostravy