29. prosinec 1957

29. prosince 1957 zemřel v Radvanicích Jan Rösner, přední osobnost spiritistického hnutí ve Slezsku a v Československu vůbec. V r. 1912 se podílel na vzniku slezské pobočky Bratrského sdružení československých spiritistů a společně s Janem Kuchařem byl jeho prvním zemským důvěrníkem. Přičiněním J. Rösnera založili spiritisté v Radvanicích v r. 1914 stavební spolek za účelem výstavby prvního spiritistického domu v ČSR. V r. 1920 splynul se sdružením ve Spiritistický spolek Bratrství. Od r. 1919 vydával J. Rösner časopis Spiritistická revue, později Psychická revue. Práci redaktora vykonával až do zániku časopisu v r. 1949. Byl autorem publikace Spiritismus ve Slezsku, přednášel často také spiritistům v Praze, Brně, Olomouci, Vídni i jinde a byl velmi úspěšným autorem divadelních her se spiritistickou tematikou. V červnu 1941 jej zatklo gestapo a několik týdnů věznilo. Do konce války byl pod dohledem tajné státní policie. Po obnovení spolkové činnosti po osvobození vykonával až do r. 1949, kdy byla činnosti spolku úředně zastavena, funkci jeho předsedy.

31. prosinec 1929

V r. 1909 založili Jaroslav Brouk a Jaroslav Babka veřejnou obchodní společnost Brouk a Babka, obchodní dům v Praze. Během dvaceti let se jejich podnikání natolik rozrostlo, že mohli otevřít několik filiálek, mj. v Moravské Ostravě. Povolení k užívání novostavby obchodního domu vydal moravskoostravský okresní úřad 31. prosince 1929. Pětipatrovou funkcionalistickou budovu na dnešním Smetanově náměstí navrhl architekt Karel Kotas. Velký světlík umístěný ve středu budovy umožňoval přirozené osvětlení prodejních prostor. Přízemí tvořila prostorná obchodní místnost, slepá pasáž a komfortní hygienická zařízení. Spojení s ostatními patry zajišťovaly dva osobní výtahy, jeden nákladní výtah a dvě schodiště. Ve třetím patře mohli zákazníci využít terasu s výhledem na náměstí. Obchodní dům nabízel bohatý sortiment zboží ve 30 odděleních. Společnost přinášela neustále řadu novinek, jimiž si získávala další zákazníky. Jako první zavedla samoobslužný prodej a pravidelně každého půl roku měnila uspořádání oddělení. Zboží se dalo zakoupit také na úvěr při cenově výhodných splátkách V r. 1933 vyhráli aranžéři podniku v soutěži o nejkrásnější výkladní skříň v Ostravě.

1305

Rokem 1305 je datována první písemná zpráva o obcích Bartovice (Bertoltowitz), Heřmanice (Hermanni villa), Kunčice (Cuncindorf), Muglinov (Muglin) a Radvanice (Radvanowitz). Jsou uvedeny v desátkovém rejstříku vratislavského biskupství mezi dalšími osadami středověkého těšínského knížectví, které měly povinnost odevzdávat církevní desátek vratislavskému biskupství. Jejich jména naznačují, že osady vznikly jak působením kolonistů z německých území (např. Hermanni villa), tak již v předkolonizačním období (např. Radvanowitz nebo Bertoltowitz, které odkazují ke svým slovanským zakladatelům Radvanovi a Bertoldovi nebo Barlolomějovi).

Zpracoval: Archiv města Ostravy