29. prosince 1950

Dne 29. 12. 1950 byl zahájen provoz na tramvajové lince Ostrava-Přívoz-Petřkovice-Hlučín, který usnadnil dopravní spojení Hlučínska s Ostravskem. Již návrh z roku 1903 počítal s tramvajovou linkou vedoucí z Přívozu přes Petřkovice až ke kostelu v Ludgeřovicích. V roce 1925 upozornil slezský zemský prezident Josef Šrámek na skutečnost, že „životní otázkou pro Petřkovice je rychlé spojení s Ostravou, což se může stát jedině elektrickou tramvají“. Tramvajová linka byla nakonec realizována až na přelomu čtyřicátých a padesátých let minulého století jako jednokolejná Trať míru. Konečnou stanicí v Ostravě bylo Mírové náměstí ve Vítkovicích, od května 1959 Bělský les a od května 1970 nádraží ve Vítkovicích. Tramvaj linky č. 1 byla v provozu až do konce roku 1982.

29. prosince 1955

Lékař MUDr. Arnošt Ryšavý (též Ernst Nathan Rischawy) zemřel v Ostravě 29. prosince 1955. Na konci roku 1928 přesídlil s manželkou do Moravské Ostravy, kde se stal vrchním lékařem v závodní nemocnici Vítkovických železáren a od června 1929 primářem jejího interního oddělení. Od roku 1937 měl i soukromou ordinaci. Po příchodu nacistických okupantů byl jako „lékař neárijského původu“ z vítkovické nemocnice propuštěn a byl mu zakázán výkon lékařské praxe. Od 1. června 1940 vedl jako primář židovskou nemocnici v Ostravě-Přívoze, jejíž zřízení prosadil u německých úřadů tehdejší předseda Židovské náboženské obce Salo Krämer. Provoz nemocnice byl ukončen deportací pacientů i personálu do Terezína. V červnu 1943 byl A. Ryšavý s manželkou odvlečen do Terezína a v říjnu 1944 do Osvětimi, kde byla manželka Hedvika po příjezdu zavražděna. A. Ryšavý válku přežil a s podlomeným zdravím se vrátil do Ostravy. Zemřel náhle ve věku 58 let, ještě den před smrtí ordinoval. Pohřben byl na židovském hřbitově v Brně do rodinného hrobu.

31. prosince 1912

Pravou silvestrovskou zábavu v restauraci hotelu Zuber v Pivovarské ulici v Moravské Ostravě zažili štamgasti 31. 12. 1912. Lednový článek z Nového roku 1913 v novinách Ostrauer Zeitung Tagblatt přinesl pod titulkem Silvestr v našem městě podrobný výčet míst oslav silvestrovského večera v ostravských hostincích a kavárnách. Například tehdejší ostravská honorace slavila silvestr v jídelně hotelu Imperiál nebo v restauraci Německého domu. Mezi další oblíbená místa silvestrovského setkání a večírků patřily kavárny Royal, Bristol s Americkým barem, Centrál, Union, Grand-Café, Austria či vinárna Mansky v Nádražní ulici a mnoho dalších menších podniků. Autor článku zhodnotil, že Silvestr 1912 v Ostravě proběhl opravdu velkolepě.

Archiv města Ostravy