24. února 1943

Na základě vládního nařízení č. 44/1943 Sb. o uvolnění pracovních sil k válečně důležitým úkolům bylo také v Moravské Ostravě od středy 24. 2. 1943 uzavřeno 11 barů a dalších luxusních nočních podniků – AS-bar na Mussoliniho třídě (dnes Československých legií), Krystal-bar na Nádražní třídě, Boccacio-bar na Hlavní třídě (dnes 28. října), vinárna a kasino Adria na Zámecké ulici, Alhambra-bar a vinárna Asti na Dlouhé ulici, noční bar Avion ve Velké ulici a vinárna U bílého koníčka ve Velké pasáži, vinárna Bodega v Neumarkově pasáži (dnes pasáž Vesmír), Esprit-bar na Pohraniční ulici a vinárna Louvre na Bismarckově třídě (dnes Lidická) ve Vítkovicích. Tím mělo být dosaženo úspor uhlí a elektrické energie, na straně druhé pak pracovní síly mohly být uvolněny „pro úkoly obrany Říše“.

28. února 1928

Ve čtvrtek 28. února 1935 navštívil Moravskou Ostravu generál Vojtěch Vladimír Klecanda (1888–1947), aby zde v Domě umění uskutečnil přednášku pro zájemce z řad široké veřejnosti o svých zážitcích z cest po jihoamerické Kolumbii. Klecanda byl veteránem československých legií, ještě před jejich vznikem se vyznamenal jako průzkumník v řadách tzv. České družiny. V meziválečném období působil jako vojenský diplomat a vojenský poradce mimo jiné právě v Kolumbii, kde získal za své zásluhy mimořádné ocenění – vyznamenání komturským křížem kolumbijského Ordero Boyacá (nejvyšší kolumbijské státní vyznamenání v době míru).

28. února 1932

Moravskoostravský spolek Výstava zahájil ve svých výstavních místnostech v Těšínské ulici (v dnešním sídle Knihovny města Ostravy v ulici 28. října) odbornou výstavu s názvem „Moderní kuchyně“. Návštěvníci měli mít možnost jak zhlédnout poslední modely kuchyňského nábytku, tak také „seznámiti se s tím, co elektrotechnika dokázala v době poslední vytvořiti pro ulehčení a urychlení práce našich matek, žen a dcer“. Ve své době to byly nejrůznější elektrospotřebiče, jako například ledničky, elektrické sporáky atp., které si do domácnosti teprve razily cestu a patřily spíše k luxusnímu zboží, než k předmětům každodenní potřeby.

Archiv města Ostravy