Nápad vznikl v oddělení Saldokonto, tedy mezi specialisty přes finance, a vynesl více peněz, než se očekávalo. „Díky tomu jsme mohli nakoupit nejen 179 výborných makových a tvarohových koláčků, aby se dostalo na všechny klienty domova, ale taky křížovky, časopisy a omalovánky pro dospělé,“ řekla Marie Papugová, která stála s dalšími kolegyněmi z ČEZ Prodej u zrodu netradiční myšlenky. K nakoupeným věcem dodali pastelky a propisky ze skladu reklamních předmětů i kytici pro personál, který se obětavě o seniory i v dnešní nelehké době dennodenně stará.

Netradiční dar měl mezi seniory velký úspěch. „Každý si na koláčku pochutnal a křížovky jedou v plném proudu. Kytici pro personál jsme ponechali ve vstupní hale – všichni zaměstnanci věděli, že je od vás a že je to velké poděkování za to, co dělají. Velkou radost jste udělali všem, klientům i personálu,“ poděkoval ředitel zařízení Petr Kuchta.

Zaměstnanci ČEZ Prodej svým darem navázali na podporu, která putovala do regionu v rámci krizové pomoci Nadace ČEZ. Ta darovala moravskoslezským obcím, domovům pro seniory, nemocnicím, charitám a dalším neziskovkám na opatření proti šíření COVID-19 více než 5 milionů korun.

Vladislav Sobol