Koncem minulého týdne se v Ostravě konala předvánoční charitativní akce Advent plný křídlení. Poselstvím 18. ročníku Adventu plného Křídlení bylo podpořit dobrovolnictví a všímavost mladých lidí.

Premiéra v kampusu

Letošní ročník akce Advent plný Křídlení se poprvé konal na půdě nového City Campusu Ostravské univerzity s aktivním zapojením studentů a zaměstnanců. V rámci dopoledního bloku besed tak měli právě i studenti možnost vyslechnout si silné příběhy inspirativních osobností. 

Připomeňte si atmosféru jednoho z minulých ročníků (2019), který se konal v multifunkční aule Gong:

Nadační fond Křídlení podporuje místní neziskové organizace, mezi které patří i již zmíněná nezisková společnost Prapos. Ta pomáhá lidem se zdravotním postižením zapojit se do dění ve společnosti. Funguje již 18 let, od roku 2005. „Jsme tady pro všechny občany s vyšší mírou postižení. Našim cílem je cílená příprava a hledání maximální míry pracovního uplatnění pro ně,“ říká sympatická ředitelka neziskové organizace Prapos Lucie Habiballa.

Kroky k samostatnosti

„V roce 2008 jsme otevřeli ambulantní službu sociální prevence Sociálně terapeutickou dílnu Kroky, v roce 2012 ambulantní službu sociální péče Centrum denních služeb Start a v roce 2014 terénní službu pro podporu samostatného bydlení a zároveň fakultativní službu pro přepravu handicapovaných osob. Jednotlivá zařízení se liší náplní péče a výhodou je jejich prostupnost. Jsme zároveň fakultním zařízením Ostravské univerzity a docházejí k nám na praxe a reciproční praxe studenti z oboru Speciální pedagogika,“ dodala dále Lucie Habiballa.

Kromě neziskové společnosti Prapos se v novém univerzitním kampusu představilo celkem více než pět desítek dobrovolnických a neziskových organizací. Na programu byly kromě moderovaných besed také kreativní workshopy a jarmark, na kterém si mohli návštěvníci zakoupit výrobky zapojených společností. Nechybělo ani kulturní vystoupení, například kapely Mentallica s bavičem a zpěvákem Jiřím Krhutem, který tvoří polovinu populárního ostravského dua Krhut & Kozub.