Ve stejném termínu probíhal monitoring velkých šelem také v CHKO Kysuce na slovenské straně hor. Na širší období byl zaměřen monitoring velkých šelem v CHKO Bílé Karpaty.

Letošní mapování šelem bylo více než kdy jindy poznamenáno proměnlivým a nepříliš příznivým počasím, což mělo vliv i na počet účastníků a na množství nálezů. Proto byly do výsledků zahrnuty také údaje o šelmách získané za delší období (leden–březen) a hodnocení aktuální početnosti šelem se opíralo o poznatky z dlouhodobého monitoringu.

Dana Morcinková při dokumentaci zvířecích stop.Dana Morcinková při dokumentaci zvířecích stop.Zdroj: Dana Bartošová / AOPK ČR

Stopy rysů byly pozorovány v Moravskoslezských Beskydech a v Javorníkách. Výskyt rysa se letos podařilo prokázat dokonce i v Podbeskydské pahorkatině. Podle aktuálního monitoringu (fotopasti, telemetrie, pobytové znaky, analýza DNA) se v zimě 2022/2023 v Beskydech zdržovalo 7 samostatných rysů a několik odrostlých mláďat. V Javorníkách se na moravsko-slovenském pomezí pohybovali 3 rysové. Někteří rysové pravidelně přecházeli i do Vizovických vrchů.

Vlci byli během „sčítání“ zjištěni v Moravskoslezských Beskydech, Vsetínských Beskydech a v Javorníkách. Podle dlouhodobého monitoringu se vlci v oblasti Beskyd vyskytují častěji než dříve. Do CHKO Beskydy zasahují aktuálně 3 smečky a jeden vlčí pár. Počty vlků se v průběhu zimy mění.

Promítací sál v bunkru.
Bunkr v Přáslavicích oslaví 1. výročí jeho zpřístupnění veřejnosti promítáním

Medvěd hnědý se v posledních letech v Beskydech objevuje sice pravidelně, ale spíše jen přechodně. V období mapování nebyly pobytové znaky medvěda zaznamenány ani v CHKO Beskydy, ani v sousední CHKO Kysuce.

CHKO Beskydy patří díky výskytu velkých šelem mezi evropsky významné lokality. Nejlepší podmínky má v horách severovýchodní Moravy vlk, poměrně dobré podmínky rys a nejméně příznivé medvěd. Nejdůležitějším faktorem, který početnost velkých šelem ovlivňuje, jsou lidské aktivity - nelegální lov, smrt šelem při dopravních nehodách, ztráta vhodného prostředí či vyrušování lidskou přítomností.

Čerstvá vlčí stopa v beskydských horách.Čerstvá vlčí stopa v beskydských horách.Zdroj: Milan Škrott / AOPK ČR

„Vzhledem k množství obyvatel i návštěvníků Beskyd se lidem občas podaří vlka zahlédnout, podobně jako srnu, lišku a jiná zvířata, která žijí v lesích kolem lidských sídel. Strach z napadení člověka vlkem však není na místě, vlci mají zájem především o nedostatečně zabezpečená hospodářská zvířata, která pro ně představují snadnou kořist. Vlci ale mohou napadnout volně pobíhající psy, neboť je považují za své konkurenty. Proto je vhodné, aby lidé měli v přírodě své psy na vodítku, zejména ve večerních a nočních hodinách,“ uvedla Dana Bartošová z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Ve středu 10. května 2023 Krajské vojenské velitelství Ostrava odstartovalo již šestý ročník branně vědomostní soutěže Wolfram.
Do branné soutěže Wolfram se během května a června zapojí 120 škol MS kraje

„Nalezení pobytových znaků rysa v podhůří Beskyd, mimo chráněnou krajinnou oblast patří mezi cenné údaje, které potvrzují snahu některých jedinců velkých šelem migrovat do dalších částí naší republiky. Je proto důležité, aby byla zachována průchodnost krajiny a nedocházelo k zástavbě migračních koridorů, které už před několika lety AOPK ČR vymapovala. Monitoring šelem probíhá, byť v nižší intenzitě, celoročně. Uvítáme také veškeré poznatky a informace od veřejnosti,“ konstatoval Michal Bojda z Hnutí DUHA Šelmy.

Při letošním mapování byli zjištěni i další chránění živočichové - jeřábek lesní, strakapoud bělohřbetý, orel skalní. Z běžnějších obratlovců byli zaznamenáni srnec, jelen evropský, prase divoké, zajíc polní, veverka obecná, liška obecná, jezevec lesní, kuny.

Zelňačka.
Frýdek-Místek hledá týmy do kuchařského souboje o nejlepší zelňačku

Svá vlastní pozorování šelem mohou lidé zasílat na e-maily: vlk@nature.cz (AOPK ČR), stopy@selmy.cz (Hnutí DUHA), případně zadat pomocí aplikace BioLog.

Výsledky mapování šelem budou uloženy do nálezové databáze Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a využity při rozhodování v ochraně přírody. Záznamy o výskytu velkých šelem a jejich pobytových znaků může každý zadávat pomocí mobilní aplikace BioLog (nature.cz)

Všem účastníkům - pracovníkům AOPK ČR, Správy CHKO Kysuce, členům Hnutí DUHA, dobrovolným strážcům CHKO Beskydy a dalším dobrovolníkům - děkuje AOPK ČR, RP Správa CHKO Beskydy za pomoc.

Karolina Sulová