V dopoledních hodinách v pátek 9. června přicházeli na akci Mezinárodní den archivů především děti ze základních a studenti ze středních škol.

Již od osmé hodiny ranní se místnosti a dílny začaly zaplňovat, aby se mladí i veřejnost seznámili se zajímavými exponáty, které archiv ukládá v depozitářích. V přízemním sále malým dětem vysvětlovala taje a zajímavosti z Archivu města Ostravy ředitelka Mgr. Hana Šústková, Ph.D.

„Devátý červen je Mezinárodní den archivů již mnoho let. Jedná se o akci, která chce společnosti přiblížit, co jsou archiváři zač, co v archivu leží za materiály, co se s nimi dá všechno podniknout. Vedle to rozvíjíme takzvanou archivní pedagogiku, takže vedle našich běžných návštěvníků tento den patří i nejmenším dětem, které přístupnou formou učíme poznávat jejich region, ve kterém žijí, stejně jako jeho minulost,“ vysvětlila úvodem paní ředitelka.

V den otevřených dveří se lidé dostali do prostor, které jsou v běžné otvírací době nedostupné. Navštívili jsme pracoviště knihařské a restaurátorské dílny. Těmto místnostem již více než dvacet let vévodí knihař a restaurátor archivu Jakub Vaculík.

„Obsahem každé knihařské a restaurátorské dílny je zachovat věci pro další generace. Proto každá práce začíná přířezy kartonů, papírů, lepenek, výrobou krabiček na míru na uložení do fasciklových desek až po složitější věci, jako jsou vazby, restaurování matrik, indexů, map, plánů až po nejnáročnější opravy kožených knih, listin, pečetí a podobně," uvedl Jakub Vaculík.

V dílně nám ukázal stroje, přístroje a nástroje, které potřebuje ke své práci. Sám navrhl matrici, se kterou se budou pečetit též listiny ke stému výročí AMO.

Po prudkých schodech jsme se dostali až do sklepení archivu, kde sídlí pracoviště špičkové fotografky a dokumentátorky Karly Bláhové. „Mou hlavní náplní je především fotit a dokumentovat město. Co se boří, staví, jak se mění krajina, pěšinky, cestičky, chodníky, silnice či nábřeží. Jak rostou nové budovy, sportoviště, odpočinkové zóny, aby pak po roce či delším čase byl zaznamenán vývoj ve všech atributech města. Můj další úkol je digitalizace. Všechno, co tady máme, se dává do digitální podoby. Negativy shromažďujeme více než šedesát let. Z nich pořád lze udělat kvalitní fotografie. Máme je již v digitální podobě," řekla ke své náplni práce Karla Bláhová.

Zaujal nás rovněž přístroj, kterému se říká dokumátor. Na tomto zařízení, podle paní Bláhové, se fotila velmi vzácná kniha. Převedla se na film o 400 snímcích.

„Ta kniha se tam vešla celá. Filmy jsou uložené v trezoru, kdyby se cokoliv stalo s vzácným originálem, tak je zde prostě rezerva. V badatelně již bylo plno studentů, kteří poslouchali výklad o každém vystaveném exempláři. My dětem a mládeži pomáháme utvářet vztah k místu. Proč ? Protože když víte, odkud pocházíte, když máte někde své kořeny, tak máte vztah k místu, kde žijete," dodala závěrem ředitelka Archivu města Ostravy.

Josef Zajíc