„Mláďata pandy červené přišla na svět už v polovině června, doposud ale trávila dvojčata čas v boudách. Nyní už se postupně odvažují ven a objevují okolní svět. Je to zcela běžný jev, i v přírodě tráví mláďata první tři měsíce života v bezpečí rodné dutiny," uvedla mluvčí ostravské zoo Šárka Nováková s tím, že chovatelé do odchovu nijak nezasahovali, neboť chtěli samici dopřát klid při odchovu potomků.

Z toho důvodu si ani zpočátku nebyli jistí, kolik mláďat samička porodila. Po pár týdnech ale vypozorovali, že mláďata jsou dvě. A teprve 1. září proběhla první krátká veterinární kontrola, během níž byl zkontrolován zdravotní stav mláďat, aplikovány nezaměnitelné čipy a také určeno jejich pohlaví. Je to samec a samice.

Matkou mláďat je pětiletá samice, která byla do zoo dovezena v roce 2019. Stala se partnerkou o devět let staršímu samci, jenž je jedním z nejstarších samců v evropském chovu, narodil se v roce 2009 a do Ostravy byl přivezen v roce 2010.

Fotogalerie: Panda červená

„Společně pár odchoval už pět mláďat (včetně těch letošních). Poprvé to byl sameček v roce 2020, pak následovala dvojčata (samičky) v roce 2021. Po roční přestávce se opět narodila dvojčata. Samice zvládá svou mateřskou úlohu od začátku velmi dobře, o všechny své potomky příkladně pečuje," informovala dále mluvčí.

Vzhledem k tomu, že situace těchto asijských šelem není v jejich domovině nijak příznivá a početnost volně žijící populace stále klesá, může se chov v zoologických zahradách stát v budoucnu poslední možností, jak tento druh zachovat pro příští generace. 

Do roku 2015 byla panda červená vedena v Červeném seznamu ohrožených druhů (The IUCN Red List of Threatened Species) v kategorii „zranitelný“ (Vulnerable). Po přehodnocení stavu ve volné přírodě ale výsledky výzkumu ukázaly, že se situace výrazně zhoršila. Panda červená tak byla přeřazena do kategorie „ohrožený“ (Endangered). Největší hrozbou je zejména stálý úbytek přirozeného prostředí zvířat v důsledku lidské činnosti.

Panda červená (Ailurus fulgens)

- podle novějších studií je jediným žijícím druhem z čeledi pandovití (Ailuridae), zatímco černobílá panda velká (Ailuropoda melanoleuca) je ve skutečnosti specializovaným druhem medvěda z čeledi medvědovití (Ursidae).

- panda červená je tajemná a plachá noční šelma. Obývá lesy s bambusovým podrostem v Nepálu, Indii, Bhútánu, Myanmaru a jižní Číně.

- i když jde o šelmu, v jejím jídelníčku převažuje rostlinná potrava – hlavně bambusové listy a výhonky. Kromě toho se živí i různými plody, příp. vejci ptáků a drobnými živočichy.

- počet pand červených se odhaduje maximálně na 10 000 jedinců.