Ve virtuálním prostoru facebooku a dalších sociálních sítí nebo pomocí telefonu pracovníci podporovali děti a mladé lidi v plnění školních povinností, motivovali je v dodržování protipandemických pravidel a pomáhali jim se smysluplným vyplněním volného času. Aktuálně je již klub za přísných hygienických opatření opět otevřen a pracovníci tak mohou klienty podporovat osobně.

"Naši klienti využívají momentálně klub ke konzultacím, pomáháme jim s řešením úkolů do školy či různých problémů, se kterými se nyní potýkají. Samozřejmě jim pomáháme se zorientovat v aktuální situaci, podporujeme je v dodržování hygienických pravidel, v nošení šátku či roušky, hovoříme s nimi o tom, jak se vzájemně k sobě v této situaci chovat, jak být ohleduplní k druhým," vysvětluje aktuální provoz Klubu Irena Úradníková, vedoucí.

Klub Bunkr není v Bohumíně žádnou novinkou, letos zde funguje již jedenáctým rokem. V loňském roce dokonce klub prošel vnitřním auditem České asociace streetwork s výborným výsledkem. Pracovníci klubu se snaží podporovat děti a mladé lidi z Bohumína, aby úspěšně zvládli cestu z dětství do dospělosti. Vedou je k zodpovědnému způsobu života, motivují je k aktivitě, pomáhají jim s řešením jejich problémů. "Mladí lidé se v období dospívání potýkají se spoustou situací, se kterými si neví rady. Proto jsme tu pro ně my, pracovníci Klubu Bunkr. Podáváme jim pomocnou ruku, zajímáme se o ně, podporujeme je a vybízíme k aktivitě," vysvětluje Úradníková.

Klub Bunkr Bohumín je sociální službou, kterou provozuje nezisková organizace Bunkr, o.p.s. Ta je zaměřena především na preventivní aktivity zacílené na děti, mládež, rodinu a komunitu.

Zuzana Bocková