Pro děti a jejich rodiče byl v areálu zoo připraven večer plný zážitků – malování na obličej, procházka po zoo s několika zastaveními u dotykových stolků, kde si děti mohly prohlédnout i osahat nejrůznější přírodniny.

NOC SNŮ V ZOO OSTRAVA 2014

| Video: Youtube

Čekalo na ně i setkání s živými zvířaty a na závěr projížďka safari expresem. Na přípravě a realizaci Noci snů se vedle pracovníků zoo nezištně podíleli, tak jako i v předchozích ročnících, členové Kruhu přátel Zoo Ostrava, členové Canisterapie Ostrava se svými čtyřnohými svěřenci a Hitrádio ORION. 

Myšlenka uspořádat pro děti s postižením nebo chronickým onemocněním večer s prožitky, o které často ve svém životě přicházejí, se zrodila v roce 1996 v Zoo Rotterdam, která poprvé uspořádala Noc snů pro děti z onkologické kliniky.

Postupně se tato akce rozšířila do celé Evropy i do zámoří, v roce 2004 se poprvé uskutečnila i v ČR v Zoo Děčín. Ostravská zoologická zahrada uspořádala první Noc snů v roce 2007 a letos se zde uskutečnil její 15. ročník.


Šárka Nováková