Z výsledků posledního celorepublikového Sčítání osob bez domova v ČR, které zveřejnil v říjnu 2019 Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, vyplývá, že se v České republice nachází přibližně 23 800 osob, které přespávají venku, v noclehárnách, v azylových domech, domech na půl cesty nebo v zařízeních určených pro ubytování osob bez domova. Přibližně polovina těchto osob, konkrétně 11 600, žije „venku“, případně využívá přechodně nízkoprahové noclehárny pro osoby bez přístřeší.

PROGRAM NOC VENKU OSTRAVA 2019:

Program letošního ročníku Noc venku Ostrava, 2019.

Noc venku se letos uskuteční v 15 městech. Kromě Ostravy, Prahy nebo Hradce Králové se zúčastní také Dvůr Králové nad Labem, Litoměřice, Jičín, Mělník, Valašské Meziříčí, Beroun, Znojmo, Pardubice, Opava, Most a Trutnov. Letos se nově připojili také Kralupy nad Vltavou. „Jsme rádi, že se nám myšlenka solidarity s lidmi bez domova postupně daří šířit do dalších měst“, říká předsedkyně spolku Noc venku, z.s., Dominika Najvert.

Celorepubliková koordinace projektu Noc venku:
Mgr. Dominika Najvert, Ostrava
Mobil: 604 540 247
E-mail: nocvenku@gmail.com
FB: Noc venku Ostrava
Web: Noc venku

V těchto zapojených městech se, dle Sčítání osob bez domova v ČR, jedná o celkem 3561 osob bez domova (zjevné bezdomovectví, osoby žijící venku, případně využívající přechodně pobyt v noclehárnách). V 15 zapojených městech do akce Noc venku 2019, žije téměř třetina lidí, z celkového počtu sečtených, na ulici či v noclehárnách. Nejvyšší podíl takto žijících lidí bez domova je v Praze (2075 osob) a v Ostravě (711 osob). 

Každé z měst zapojených do akce Noc venku má svůj vlastní tematický program, na kterém se kromě neziskových organizací podílejí také jejich klienti – tedy lidé bez domova. Kromě koncertů, divadelních představení, výstav, filmů či přednášek, se města snaží poukazovat i na specifické problémy člověka na ulici. V Praze se letos za přispění Charity ČR a uskupení Bezdomovci, lidé jako my, natáčeli videoklipy, které měli sloužit jako upoutávky na Noc venku 2019, ale zároveň upozornit na problémy lidí bez domova s citlivostí, tomuto projektu vlastní. Hlavním protagonistou těchto klipů se stal herec Pavel Liška, který nás prostřednictvím videí „zve tam, kde lišky dávají dobrou noc“.

Noc venku spolupracuje od loňského ročníku také s neziskovou organizací Iglou CZ, která na mnoha místech v rámci samotné akce bude opět prezentovat svou unikátní misi - zachránit životy lidí bez příbytku v období největších mrazů zapůjčením tohoto speciálního nouzového přístřešku.

Programy všech participujících měst jsou přístupné na ústředním webu Noci venku a také na fb stránkách zapojených měst. O hlavní bod programu – tedy noc na ulici – však návštěvník nebude nikde ochuzen. Vstup na akci je dobrovolný, jako vstupné se nevybírají peníze, ale trvanlivé potraviny či ošacení, v závislosti na potřebách organizací pracujících s lidmi bez domova v daném místě realizace Noci venku. Tyto dary jsou ihned po skončení akce distribuovány lidem bez domova.

Vstup na akci je dobrovolný, jako vstupné se nevybírají peníze, ale trvanlivé potraviny či ošacení, v závislosti na potřebách organizací pracujících s lidmi bez domova v daném místě realizace Noci venku. Tyto dary jsou ihned po skončení akce distribuovány lidem bez domova.

Helena Bělasová