I přes poměrně studené počasí, které zatím jaro příliš nepřipomínalo, jsme se s kamarády vydali na procházku kolem Heřmanických rybníků. Často ani rodilí Ostravané netuší, že na hranicích města se skrývá zajímavá lokalita.

Díky Českému svazu ochránců přírody vede kolem rybníka nenáročná rovinatá trasa s informačnimi tabulemi, doplněná ptačí pozorovatelnou. Rybník patří mezi 41 významných ptačích oblastí, vede tudy jedna z důležitých evropských cest tažných ptáků. Je to také oblíbené místo rybářů a hladina je pokryta řadou rybářských posedů,ke kterým vedou dlouhé dřevěné lávky.

Karla Ondráčková