Setkání se konalo v kavárně SKELET KAFE na ulici 28. října. Sad je vymezen na severu ulicí Varenskou a na jihu ulicí 28. října. Besedu uvedl a dále moderoval Tomáš Čech. S problematikou proměny sadu seznámila zúčastněné občany Markéta Opělová. Uvedla časové body proměny a další možnosti, jak se mohou občané do proměny zapojit. Do konce měsíce budou mít možnost vyplnit na toto téma online dotazník, nebo se zapojit do průzkumu, který bude probíhat přímo v sadu. Výstupy použije MAPPA k přípravě soutěže o návrh proměny tohoto veřejného prostranství.

Podle Markéty Opělové byl v prostoru od 1875 původně katolický a židovský hřbitov. V dalších letech krematorium. Postupně byl v místě budován sad. Od roku 1980 byl nazván sad Klementa Gottwalda a po roce 1989 sad Dr. Milady Horákové. Od roku 1994 jsou v sadu umístěny sochy z Mezinárodních sympozií prostorových forem. V témže roce je sad o rozloze 12,3 ha uveden jako Významný krajinný prvek.

Po uvedení do problematiky a tématu byla zahájena diskuze s občany. Na otázky odpovídali: za Magistrát města Ostravy náměstkyně primátora Mgr. Zuzana Bajgarová, za městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz místostarosta Ing. Rostislav Řeha a ředitel MAPPA Ing. arch. Ondřej Vysloužil. Občany v diskuzi zajímal současný stav sadu. Kritizovali a poukazovali na neudržované, mnohdy těžko schůdné chodníky, špatné osvětlení, málo laviček, odpadkových košů, nevyhovující dlažba v místech centra sadu, přerostlá keřovitá zeleň, nevhodně umístěna cyklostezka, špinavé zákoutí.

Občané by chtěli, aby po proměně bylo myšleno na odpočinek, rodiny s dětmi, vyžití v dětském ráji, možnost občerstvení a také veřejného WC. Účastníci besedy byli informování, že postupně bude sad sousedit s koncertní síní, parkovacím domem u Krajského úřadu, s Moravskou vědeckou knihovnou a také s multifunkční sportovní halou.

V závěru bylo konstatováno, že sad dr. Milady Horákové bude po proměnách stále místem setkání lidí, místem pro odpočinek a sportovní vyžití, pro kulturní venkovní akce, ale také místem pro přírodu, květiny, hmyz, ptáky a savce.

Josef Zajíc