Soutěž ověřovala znalosti reálií, kultury a hudby jak testem, tak řešením úkolů ve skupinách na tematických stanovištích. Uspořádání této soutěže umožnila především podpora Statutárního města Ostravy a dalších sponzorů. Záštitu nad soutěží pak převzaly náměstkyně primátora Mgr. Andrea Hoffmannová, Ph.D., starostka městského obvodu Ostrava – Vítkovice paní Radomíra Vlčková, starosta městského obvodu Ostrava – Jih pan Bc. Martin Bednář a Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje v čele s Ing. Radúzem Máchou.

Soutěžící ze základních škol nejprve zvládli vědomostní test v angličtině zaměřený na reálie anglofonního světa, především na kulturu a hudbu. Součástí hodinového testu bylo i poslechové cvičení ověřující porozumění mluvenému slovu. Týmy základních škol pokračovaly v soutěži na jednotlivých stanovištích, kde získávaly šeky hodnot odpovídajících jejich vědomostem a znalostem. Po sečtení jejich zisku vyhlásili moderátoři akce výsledky a soutěžícím byly předány ceny.

Vědomostní testy jednotlivců ovládli Jakub Holuša (ZŠ Hello Ostrava, 1. místo), Isabella Fiorellino (ZŠ 1. Máje Havířov, 2. místo) a Petr Němec (ZŠ A. Hrdličky, 3. místo). V soutěži týmu se na 1. místě umístila ZŠ Hello Poruba, druhé místo vybojovala ZŠ Dvorského a bronzovou příčku obsadila ZŠ 1. Máje Děkujeme všem sponzorům akce, výhercům gratulujeme a těšíme se na další setkání! 

Michal Balaš 

Vítězný pohár.