Porotci vybírali ze šesti návrhů. Hodnocena byla nejen výtvarná stránka a citlivý přístup k události, ale také finanční náročnost provedení a následné údržby. Vzešlé návrhy byly odhaleny 15. července 2020 na výstavě v MAPPA (Městském atelieru prostorového plánování a architektury).

Porota neudělila první místo místo. Vybrala jako nejvhodnější návrh Lukáše Dvorského. Ten na vernisáži označil své dílo jako vesmírnou černou díru. Tedy jako něco negativního. Tím evokoval spojení s dílem Vladislava Gajdy, jehož dílo, také před vchodem do Fakultní nemocnice Ostrava, představuje Slunce. Tedy něco pozitivního.

Částka na realizaci památníku nepřesáhla hodnotu 1,8 milionů korun. Na úhradě se společnými díly podílely Statutární město Ostravy, Fakultní nemocnice Ostrava a Moravskoslezský kraj.