Podle ředitele Národního divadla moravskoslezského Jiřího Nekvasila si od roku 2011 NDM připomíná, v rámci dlouhodobého projektu Inspirativní paměť divadla, významné divadelní osobnosti z oblasti, které spojily svůj život s Ostravou a podstatným způsobem ovlivnily život města.

Naposledy byla slavnostně instalována pamětní deska herci, komikovi, členu souboru opereta/muzikál NDM Josefu Kobrovi (1920 - 1999) při příležitosti sta let od jeho narození. Pamětní deka byla odhalena 21. prosince 2020 za účasti primátora města Ostravy Tomáše Macury, ředitele NDM Jiřího Nekvasila a syna Josefa Kobra Tomáše. Aktu se zúčastnila i vdova po Josefu Kobrovi. Autorem návrhu je grafik Vladimír Kotek. Pamětní deska je instalována na domě 1919/8 v Puchmajerově ulici.

Jedna z nejstarších pamětních desek byla věnována dirigentu, hudebnímu skladateli Jaroslavu Vogelovi ( 1894-1970 ). Deska je umístěna v ulici Na Hradbách 23. Autorem návrhu je grafik Vladimír Kotek.

Na Poštovní ulici, v samém centru Ostravy, byla 22. ledna 2018 odhalena pamětní deska významným umělcům, hercům činohry NDM manželům Šecovým. Na desce je, podle návrhu Vladimíra Kotka, vyobrazena herečka Zora Rozsypalová (1922-2010) a František Šec (1919 - 2005).

Na ulici Na Desátém 23 je od 8. ledna 2015 instalována pamětní deska významné osobnosti hudebního divadla a dlouholetému šéfdirigentovi ostravské opereta Vladimíru Brázdovi (1945 - 1988).

Vedle pamětních desek, které jsou věnovány umělcům NDM je na domě sousedícím s Náměstím Jurije Gagarina na Slezské Ostravě instalována pamětní deska, kterou zde 7. ledna 2016 přesně v 16.00 hodin odhalil Okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu spisovateli Zdeňku Jirotkovi ( 1911 - 2003) při příležitosti 105. výročí od jeho narození. Autorem desky je sochař Jan Šnéberger.