Instalovaná je ve druhém patře prostoru Hlubina a veřejnosti je přístupná denně od 16 hodin. Výstava byla součástí projektu Svobodní lidé Moravskoslezského kraje – Sametový revolver Ostrava!!!, který vytvořila skupinka vysokoškolských pedagogů a umělců z regionu. Jeho cílem bylo ukázat výhradně uměleckými prostředky, že lidská svoboda i nesvoboda mají mnoho podob. Použitými formami, svým cílením, ale také šíří, se kterou chápe pojem svobody, byl projekt natolik výjimečný, že ho svým grantem podpořilo Ministerstvo kultury ČR.

„Projekt si dal za cíl vymezit svobodu nejen jako nezbytnou součást kultury a umění, ale i jako předpoklad zdravé lidské existence,“ řekl hlavní organizátor, vysokoškolský pedagog Tomáš Heryán ze Slezské univerzity v Opavě.

Autoři vytvořili koncept, který propojil filmografii, výtvarné umění a hudbu, a pozval k diskuzi především mladou generaci, zejména žáky základních a studenty středních a vysokých škol. Program situovaný do provozu Hlubina v Dolní oblasti Vítkovice odstartoval v pátek 15. listopadu, kdy byl určen zejména pro pozvané školy, v sobotu 16. listopadu se otevřel pro veřejnost. V multifunkčních prostorách Kavárny Maryčka v provozu Hlubina se po oba dny odehrávaly v blocích projekce dokumentárních snímků, které propojuje téma lidské svobody nejen v politickém smyslu tohoto pojmu. Doplnily je prezentace s dobovými fotografiemi z celé střední Evropy ze 70. a 80. let, kterou připravil Institut tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě.

„Když jsme svého času našim studentům promítli například snímek zabývající vlivem sociálních médií na lidskou svobodu, mnoha z nich to otevřelo oči. Najednou začali své zapojení na sociálních sítích vnímat jiným pohledem, začali se nad ním zamýšlet. Jedno alarmující video vyvolalo vášnivou debatu. A to byl také cíl našich projekcí, po nichž byl prostor pro diskuzi. A ta byla inspirativní nejen pro samotné studenty, ale i pro nás samotné,“ vylíčil Tomáš Heryán. Návštěvníci také měli příležitost prohlédnout si unikátní výstavu prací studentů dvou uměleckých škol.

„Naši část výstavy tvoří jednak komiksy, jejichž spojujícím tématem jsou události roku 1968, boj za svobodu a demokracii a následně potlačení tzv. Pražského jara, a dále plakáty, v nichž se žáci prostřednictvím obrazu a písma zamýšleli nad konotacemi souvisejícími se slovem svoboda. Pomocí vizuální zkratky vyobrazovali prostý kontrast mezi svobodou a nesvobodou, odkazovali na téma svobody v minulosti například připomínkou událostí na náměstí Nebeského klidu v Pekingu v roce 1989. Výstavu jsme zároveň pojali jako prezentaci perspektivního studijního oboru grafický design,“ popsal ředitel školy Martin Mikolášek.

Podle jeho slov je výstava podnětem k zamyšlení nejen pro její návštěvníky, ale i pro její tvůrce.

„Každé dílo bylo výsledkem komunikace mezi učitelem a žáky nejen v odborné výuce, ale také třeba během občanské nauky. Například při tvorbě komiksů k roku 1968, které vznikaly během minulého roku, jsme se snažili vést žáky, aby se k tématu dostávali i jinak než prostou recepcí od někoho jiného. Museli ho zpracovat do vizuální podoby, museli si k němu sehnat maximum informací, zjistit, jak se téma ve vizuálním umění prezentovalo již dříve, aby našli vlastní originální pojetí. Letos studenti tvořili plakáty, jejichž důležitou složkou je typografie. Písmo v nich je nejen nositelem obsahu, ale i vizuální entitou, která sama může obsah generovat. V obou případech, stejně jako při další tvorbě, se tak naši žáci učili nejen svému oboru, ale také společenské odpovědnosti. Chceme, aby od nás odcházeli absolventi s dobrou profesionální průpravou a zároveň aktivní občané vědomi si svých práv a povinností,“ doplnil ředitel Mikolášek.

close Tomáš Heryán na výstavě prací studentů dvou ostravských uměleckých škol. info Zdroj: Ivana Gračková zoom_in

Jiný přístup zvolila škola AVE Art.

„Naši část výstavy tvoří obrazy, kresby, plakáty, grafiky, plastiky a také instalace, které vypráví o svobodě s cenzurou i nesvobodě, do které jsme se sami lapili během uplynulých třiceti let; je o závislostech a zajetí mysli sociálními sítěmi a médii. Častým tématem je žena, například odhalená žena, která prožívá svoji nesvobodu, navenek krásná, ale uvnitř svázaná depresemi, drilem, chtíčem, zlatokopectvím, touhou po společností žádaným ideálním tělem. Některé práce nesou i politický odkaz nebo vzkaz lidstvu, že skrze oběti a utrpení můžeme dojít ke svobodě,“ popsala pedagožka AVE Art Michaela Kopřivová.

V pátek 15. listopadu ve 14 hodin uzavřel blok videoprojekcí koncert skupiny Třesk frontmana Jiřího Neduhy z části složené z handicapovaných muzikantů. Také sobotní program vyvrcholil koncertem. Konal se v klubu BrickHouse v Dolní oblasti Vítkovice. Vystoupily na něm pražská kapela Plexis, která oslavila 35 let od svého založení, ostravská Degradace, která si připomněla dvacet let od svého prvního koncertu, německá skupina The Higgins, Robi & The HallucinatorZ z Maďarska a frýdecko-místecké hudební seskupení Positive.

„Za třicet let, které uplynuly od revoluce v listopadu 1989, jsme se naučili vnímat svobodu jako něco samozřejmého. Mladí lidé si dnes v mnoha případech vůbec neuvědomují, čím byly poznamenány životy desítek milionů lidí prakticky celou polovinu dvacátého století, a to nejen v Československu, ani kolik odvahy prokázali jednotlivci, kteří se vzepřeli systému a jakou roli v tom sehrálo umění. A také nevnímají, jak nesvobodná se stává naše společnost dnes vlivem rozvoje komunikačních technologií, které sice umíme výborně používat, ale ještě jsme se s nimi nenaučili zacházet. A přesto, že máme díky sociálním sítím na dosah celý svět, tak si lidé žijící v demokratických režimech mnohdy neuvědomují, že nedaleko od nich stále vládne totalita a diktát, takže naše svoboda je velmi křehká a je třeba o ni pečovat. To všechno jsme chtěli říct návštěvníkům naší akce. Věříme, že se nám podařilo oslovit uměleckým jazykem jejich rozum i srdce. Ti, kdo nestihli celý program, mají stále ještě příležitost podívat se alespoň na skutečně originální výstavu,“ pozval Tomáš Heryán.

Ivana Gračková