Nejraději bych napsala přímo Okresnímu soudu, ale to bohužel nemohu. Neznám řidiče, ani slečnu, a tak si myslím, že pravdu mají oba i oba lžou. Každý se chce představit v dobrém světle a pak se dopouštějí lži.

Podle jadrnosti výrazů, které dala dívka řidiči do úst, lhal asi řidič. Podle líčení, jaká byla dívka chudinka, lhala asi ona. Umím si představit, jak asi pěkně odmlouvala.

Ať už byla situace v konečném řešení jakákoliv, v zásadě byl řidič v právu. Jestliže vysledoval, že mu děvče soustavně dělá nepořádek v autobuse, pak je logické, že si hájil čistotu svého pracoviště. To by snad chtěl každý i pan soudce. A měli bychom mu naopak poděkovat, že chtěl, abychom měli i my cestující čistý autobus.

Jedno rčení říká, že kde nepomůže výchovně Komenský, tam pomůže Frištenský. Určitě slečna nemlčela, jak jehňátko.

Ať je slečna ráda, ža řidič jen "vyhrožoval". A to, prosím, vyhrožoval čím, že si zaslouží 4 roky ve vězení?

Řidič slečně neublížil, jen jí ten hřebínek na hlavě trošku zbrousil. Takovým případem by se vůbec soudy neměly zabývat a už vůbec ne trestním řízením, mají jiné důležitější práce dost.

Slečna by se měla naučit, jak se má chovat v dopravních prostředcích. Pokud by se to mělo vůbec řešit mimo tyto dvě osoby, pak snad v občanskopravním řízení. Ať se ukáže, kdo je v právu.

V. Jílková