V druhé polovině července by se podle předpokladů po šestileté rekonstrukci měla pro veřejnost otevřít Jídelna Libušín na Pustevnách.

Národní muzeum v přírodě aktuálně vyhlásilo veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku na nájem objektů Libušín a Maměnka. „Předmětem výběrového řízení je uzavření smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání objektu Maměnky a objektu Libušína v katastrálním území Prostřední Bečva a to k provozování hostinské činnosti v případě Jídelny Libušín a ubytovacích služeb u hotelu Maměnka,“ uvedl generální ředitel Národního muzea v přírodě Jindřich Ondruš.

„Písemné nabídky mohou zájemci předkládat nejpozději do 20. května s tím, že jsme umožnili také prohlídku objektů v místě a to ve čtvrtek 14. května od 12,00. Veškeré informace k vyhlášené soutěži jsou k dispozici na webu Národního muzea v přírodě na adrese www.nmvp.cz “ uzavřel ředitel Ondruš.

Text: Tomáš Gross