Od září roku 2022 probíhá v obvodu Slezská Ostrava rekonstrukce pěší lávky z ulice Nejedlého přes ulici Českobratrskou.

O rekonstrukci se mluvilo již dlouho. Byl zpracován projekt. V současné době je rekonstrukce lávky už v pokročilém stavu renovace. Lávka na první dojem výrazně mění podobu.

Bude obložena cortenovým plechem a na straně nad stadionem se již rýsuje obrazový rám, přes který budou mít chodci i mladí fotbalisté krásné výhledy na panorama mnoha věží Ostravy. Na lávce budou situovány truhlíky se zelení, květenou a také lavičky.

Vizualizace. Nové podoby se v blízké době dočká lávka nad stadionem Bazaly i přilehlá veřejná prostranství.
To bude nová paráda Ostravy! Panoramatické výhledy z Bazalů i vzpomínky na Baník

I okolí samotné lávky bude náležitě změněno. V okolí zastávek bude vysazena zeleň i nové stromy. Změna bude v podobě zastávek MHD - současná Jaklovecká. Nyní se rekonstruuje část na straně stadionu směrem k zoologické zahradě. Po ukončení se bude opravovat část směr Bazaly - Baník.

Investorem rekonstrukce samotné lávky je Statutární město Ostrava v zastoupení Ostravských komunikací a.s.
Zhotovitel: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. Předpokládané náklady jsou v částce 39 milionů korun včetně DPH. Investorem na kompletní rekonstrukci okolí lávky v obou stranách ulice Českobratrské je Městský obvod Slezská Ostrava, který přispěl částkou 18 milionů korun.