Bohužel si ho děti v tu chvíli moc neužily, protože zrovna vydatně pršelo. Jde ale o krásný prostor pro přirozené setkávání zdravých dětí a dětí s postižením, které toho hned při lepším počasí využily.

"Setkání u příležitosti Světového dne mozkové obrny jsme letos uspořádali poprvé, ale rádi bychom z této akce udělali tradici. Jen díky tomu, že rodiny dětí trpících dětskou mozkovou obrnou v minulosti nechaly nahlédnout veřejnost do svého soukromí, do svých nelehkých osudů, podařilo se dosáhnout toho, že se od loňského roku intenzivní neurorehabilitace pro tyto děti hradí z veřejného zdravotního pojištění. Proto vnímáme osvětu k této nemoci jako velmi důležitou," řekl jednatel Sanatorií Klimkovice Jozef Dejčík.

Den mozkové obrny v Sanatoriích Klimkovice děti strávily společnými hrami a na tvůrčích dílnách a nakonec na dětské diskotéce s Dj Mašinkou. Všichni účastnici si vyzkoušeli zážitkové lázeňské procedury, prohlédli si i vyzkoušeli různé rehabilitační, ergoterapeutické a kompenzační pomůcky pro lidi s postižením. V odborné části programu přednášeli špičkoví specialisté včetně jedné z nejuznávanějších odbornic na rehabilitaci dětí s mozkovou obrnou, primářky rehabilitace Fakultní nemocnice Ostrava Iriny Chmelové. V Sanatoriích Klimkovice ročně rehabilituje na 600 dětí s mozkovou obrnou, většina z nich využívá programy intenzivní neurorehabilitace.

„Intenzivní neurorehabilitaci jsme jako první lázeňské zařízení v České republice začali za přispění odborníků ze specializované kliniky v americkém Michiganu v Sanatoriích Klimkovice zavádět před více než deseti lety. Koncept jsme postupně rozvíjeli, obohacovali, naši fyzioterapeuti získávali zkušenosti. Zjistili jsme, jak potřebná je multioborová spolupráce, komplexní a zároveň individuální přístup ke každému klientovi. Vedle pohybových omezení dnes s pacienty opakovaně pracujeme na minimalizaci souvisejících zrakových či logopedických vad, zlepšení kognitivních funkcí a psychického stavu. Věnují se jim proto také logopedi, tyflopedi, ergoterapeuti, psychologové. Navíc nám pomáhají sofistikované přístroje včetně robotických,“ uvedla vedoucí fyzioterapie klimkovických lázní Romana Holaňová.

Součástí Dne mozkové obrny bylo také slavnostní otevření veřejného dětského hřiště, které vyrostlo poblíž dětské léčebny. Vybudoval ho spolek Čisté Klimkovice se zásadním finančním příspěvkem Nadace ČEZ ve výši 700 tisíc korun. Za posledních pět let je to nejvyšší podpora, kterou nadace ČEZ poskytla.

„Hřiště navazuje na náš lesní park, který postupně budujeme a doplňujeme o další hrací, ekologické i estetické prvky už od roku 2011. Do parku přijíždějí za odpočinkem celé rodiny jak z našeho města, tak z okolí, k procházkách ho využívají malí i velcí klienti lázní. Nyní děti mají další místo pro zábavu na hřišti, kde se budou potkávat návštěvníci parku spolu s klienty lázní. Vzniká tak zcela přirozený prostor pro integraci,“ řekl předseda spolku Čisté Klimkovice Jakub Unucka.

Na hřišti je třináct herních prvků, některé s dopadovými plochami, takzvanými grass deskami, a dále osm laviček. Moderní vybavení je kovové, ošetřené pozinkováním. Světový den mozkové obrny letos připadl na středu 6. října. Mozková obrna je neprogresivní (nepostupující) postižení hybnosti způsobené poškozením vyvíjejícího se mozku v období prenatálním, během porodu i krátce po porodu. Postižení části mozku se během života neprohubuje, bez intenzivní terapie se ale zásadně zhoršuje jeho hybnost. Proto je pro pacienty s tímto postižením důležitá specifická neurorehabilitační léčba.

Na celém světě trpí dětskou mozkovou obrnou odhadem 17 milionů lidí. Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR uvádí, že v roce 2018 bylo v České republice evidováno 3751 dětí do 18 let s dětskou mozkovou obrnou vykázanou na pozici hlavní diagnózy, ovšem podle informačního portálu pro osoby se specifickými potřebami Helpnet jsou odhady zástupců zařízení, v nichž se pacienti s tímto onemocněním léčí, daleko vyšší, hovoří se až o 20 tisících. Zároveň počty dětí s mozkovou obrnou v posledních letech narůstají. K důvodům patří například stále se zvyšující věk rodičů a pokrok ve vědě, zejména v prenatální medicíně a neonatologii, takže se daří zachraňovat dříve narozené děti například s nízkou porodní hmotností nebo vrozenými postiženími.

Ivana Gračková