Při vstupu do sálu se jednotliví členové klubu zaregistrovali svým podpisem do prezenční listiny a získali poukázku na občerstvení (pivo a večeři), dále Hornický zpravodaj IV. čtvrtletí 2019 a hornický kalendář s názvem: „Těžní věže 2020“. V tomto kalendáři jsou perokresby Ing. Stanislava Vopaska, který byl zakladatel a první ředitel Hornického muzea v Ostravě a ředitel Nadace LANDEK Ostrava. Tradičně tento kalendář vydává Nadace LANDEK Ostrava a letos vyšel již po 22!

Úvodního slova se zhostil předseda KPHMO, z. s. Jiří Kunčický. Všechny přítomné členy a hosty uvítal a vyzval je ke společnému focení. Jelikož panovalo krásné slunečné počasí, tak se po dlouhé době členové klubu vyfotografovali venku před budovou dolu Anselm. Pak zejména krojovaní členové a 3 vlajkonoši šli společně krátký průvod ke kapličce sv. Barbory, kde tajemník Karel Budin položil kytičku a poklonil se před sv. Barborkou. Po té se všichni členové vrátili do sálu Kompresorovny a oficiální část setkání odstartovala v 15 hodin.

Mezi významnými hosty byl také ředitel Hornického muzea Landek Parku Ing. Lumír Plac, který pronesl svoji zdravici, seznámil všechny přítomné s novinkami a s proměnou areálu Landek Parku v následujícím roce, též uvedl, co se povedlo vybudovat v roce 2019. Velmi zdvořile přednesl přípitek s pozdravem „Zdař Bůh“. Přípitek se skládal z hornické vlajky, tedy z byliného likérů – fernet a mentolového likéru – zelený peprmint. Tuto hornickou dobrotu pan ředitel všem zakoupil k oslavě svátku sv. Barbory.

Předseda klubu Jiří Kunčický stručně vysvětlil, kdo byla světice Barbora a proč se právě tento svátek slaví, zejména zmínil, že je patronkou horníku, dělostřelců, ochránkyně při morových epidemiích a rizikových povolání. Sdělil, že rok 2019 byl pro klub významný tím, že došlo k změnám ve vedení, které struně popsal v úvodní řeči v novém čísle Hornického zpravodaje. Kunčický uvedl, že Setkání hornických a hutnických měst a obcí se bude konat v termínu 11. – 13. září 2020 v Žacléři a že již je rezervováno ubytování pro 40 členů klubu.

Novinkou pro rok 2020 bude také změna místa besed pro ostravskou pobočku. Besedy se budou konat jako vždy první úterý v měsíci od 15 hodin nově v restauraci U Vlka v Ostravě-Svinově. Dále se slova ujal tajemník KPHMO, z. s. Karel Budin, který předložil zprávu o hospodaření za rok 2019. Dalším bodem setkání následovalo předání klubových medailí k 30. výročí založení klubu u příležitosti svátku sv. Barbory členům KPHMO, z. s.

Tyto medaile předávali předseda Jiří Kunčický, tajemník Karel Budin a předseda havířovské pobočky Ing. Eduard Hezcko. Mezi oceněnými byli: Ing. Petr Rojíček (bývalý předseda KPHMO, z. s.), Tibor Racek, Vladimír Vlček, Josef Stružka, Jindřich Borys a prof. Ing. Jan Schenk, CSc. (emeritní profesor v oboru geodézie a důlního měřičství na HGF VŠB-TUO).

Hudebního vystoupení se zhostil pan Bohumír Holub, který je bývalý havíř z dolu Ostrava – závod Zárubek. Po oficiální části následovala volná zábava s občerstvením a s hudbou pana Holuba. Někteří členové a členky klubu si na známé ostravské a hornické písničky také zatančili.

Na závěr předseda Jiří Kunčický všem popřál vše nejlepší do nového roku 2020, hlavně hornické štěstí, zdraví, pohodu a advent strávený v rodinném kruhu a se svými blízkými lidmi. Také ještě připomněl, že první beseda klubu se bude konat již 7. 1. 2020 na téma: „3D modelování OKR“, kterou přednese Ing. Rostislav Šeruda a to v nové restauraci U Vlka v Ostravě-Svinově.

Setkání bylo ukončeno kolem 17 hodiny. Někteří členové klubu ještě pokračovali na zádušní mši za Ing. Miroslava Šmída, který nás navždy opustil do hornického nebe 8. října 2019 ve věku nedožitých 92 let . Rekviem se konal od 18 hodin v katedrále Božského Spasitele v Ostravě a zúčastnilo se jej 45 osob.

Kateřina Polínková, předsedkyně redakční rady Hornického zpravodaje KPHMO, z. s.,