Na programu bylo i společné zpívání koled, kterým se všichni rozloučili s vánočním obdobím.

Návštěva skautů na dětském oddělení Vítkovické nemocnice je každoroční lednovou tradicí a letos se konala již podevatenácté. „Abychom rozptýlili dětské obavy a strach ze zdravotních obtíží a nemocničního prostředí, snažíme se děti zaujmout pestrým programem, se kterým nám každoročně pomáhají skauti. Velmi si vážíme jejich zapojení i toho, že pro děti organizují sbírku užitečných hraček, jako jsou pastelky, omalovánky, společenské hry a knihy, se kterými si zabaví naši pacienti i pacienti v dětské ambulanci,“ říká vděčně Bc. Bohumila Lokajová, vrchní sestra dětského oddělení Vítkovické nemocnice.

Součástí zábavného programu bylo i společné zpívání koled.

Pod letošní ročník tradiční akce se podepsali zástupci 7. oddílu Truhlíci sv. Anežky České pod vedením Hany Skřivánkové. „To nejcennější, co můžeme jiným darovat, je náš čas a energie, které každoročně věnují skauti na přípravu programu pro děti. Upřímně jim děkuji za všechny ty příjemné vzpomínky, které zanechaly v myslích desítek našich malých pacientů, ale i v nás, zdravotníků," uzavírá Bc. Bohumila Lokajová.

Radka Miloševská