Dále duchovní, ve kterém proběhne duchovní obnova s indickým knězem Jamesem Manjackalem, a benefiční, kdy vybrané finance tentokrát zamíří do brněnského Nadačního fondu dětské onkologie Krtek. Tři dny od 9. do 11. 6. se odehrají na třech místech – před katedrálou Božského Spasitele, v Ostravar Aréně a za kostelem sv. Antonína z Padovy v Ostravě-Kunčičkách.

Záštitu nad festivalem Slezská lilie převzali Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje, a Mons. Martin David, apoštolský administrátor ostravsko-opavské diecéze, jenž v úvodním slovu napsal: „Festivalu přeji, aby přitahoval mnoho lidí krásou nejen hudební, ale také duchovní, protože krása bez ducha je prázdná."

Bára Basiková, Ondřej Ruml a další

Páteční Večer nadějí využije výborné akustiky prostoru před katedrálou a na scéně vystoupí od 20.00 jedna z nejznámějších českých zpěvaček Bára Basiková s Blue cimbálem. S pop-rockovou kapelou, kde kytary nahradil první electro-cimbal, zazní její skladby, lidové písně, ale i známé světové hity ve zcela jedinečném zvuku. Vystřídá ji zpěvák, jehož velkou inspirací je Bobby McFerrin – Ondřej Ruml se zábavným hudebním vystoupení s prvky stand-up comedy.

V sobotní Noci lilie bude podium před hlavním chrámem diecéze patřit od 19.30 nejdříve worshipové skupině Lévi: „Našim přáním je, abychom vytvořili most mezi lidmi a Bohem, a to jak těm, kteří Boha poznali, tak těm, co se s ním ještě nesetkali.“ Po ní pod hvězdným nebem zazní další výjimečná hudební lahůdka – Missa brevis neboli krátká mše, společně s Ave verum corpus a Jubilate Deo. Jedná se o duchovní skladby Zdeňka Krále v podání ansámblu Musica da camera Brno se sólisty Lenkou Cafourkovou a Kubou Kubínem, pod vedením Martina Franzeho. Budou je provázet slovem P. Marián Pospěcha a vizualizací Štěpán Josef Lankočí.

Na nedělní Den andělů se festival přesune za kostel sv. Antonína z Padovy. Bude zde od 9.30 pokračovat duchovní obnova s otcem Manjackalem, na kterou v 10.30 naváže mše svatá. Své ruce pak mohou návštěvníci pozvednout při hudební smršti křesťanské kapely Lift Up.

P. James Manjackal, kněz z Indie

Festival má vždy také výraznou duchovní stopu, tentokrát bude výraznější v čase. Pátečním i sobotním hudebním vystoupení předchází celodenní duchovní obnova, která vyvrcholí v neděli během dopoledne. Organizátoři navázali spolupráci s nadačním fondem Credo a v Ostravar Aréně bude sloužit indický kněz P. James Manjackal, který vykonal řadu evangelizačních cest do více než 86 zemí světa a je autorem mnoha knih, básní a článků. „Obě aktivity jsme plánovali tak, aby se nepřekrývaly, ale časově a myšlenkově doplňovaly,“ uvádí za tým Slezské lilie Martin Menšík.

Proč právě otec Manjackal, vysvětluje ředitel festivalu a farář v Ostravě-Kunčičkách P. Dariusz Sputo: „Hodně lidí nám navrhovalo: což tak na Slezskou lilii pozvat otce Manjackala? Znám ho již delší dobu z duchovních cvičení, kde mě velmi oslovil – svým kněžstvím, službou, a především přátelstvím s Bohem. Ale viděl jsem také kolem sebe úžasné věci, hodně milostí, které lidé dostávali, kdy s modlitbou vstávali. Lidem, kteří bloudili a ptali se, co dál, pomohl a ukázal správný směr. Proto jsme se pro něj rozhodli.“

Součástí duchovní obnovy bude mše svatá, adorace, modlitba chvál a proslovy otce Jamese. Také bude možnost přijetí svátosti smíření. Na první dva dny duchovní obnovy v Ostravar Aréně je registrace předem vyžadována. Třetí den v Ostravě-Kunčičkách je volně přístupný. Přihlásit se lze na www.otecjames.cz. CREDO CZ je nadační fond založený manžely Lapčíkovými v roce 2014. Činnost fondu je postavena na třech pilířích: evangelizace a podpora evangelizačních aktivit, podpora manželství a rodiny a podpora charitativních a misijních projektů.

Benefice pro Krtka

„Když byly naší nejmladší dceři dva měsíce, obrátila náš život diagnóza lékařů: akutní myeloidní leukémie,“ tato fatální slova zaznívají v různých obměnách z úst rodin, do jejichž života vpadla zákeřná nemoc jejich dětí. Svědectví maminky pěti dětí z Orlové nejlépe vypovídá o důležitosti pomoci ze strany Nadačního fondu dětské onkologie Krtek: „Se začátkem léčby jsme získali podporu všech lékařů a sestřiček, ale také pracovníků Nadačního fondu Krtek. Byli jedni z prvních, kteří nás navštívili na pokoji a ptali se, jak se daří, jak celou situaci zvládáme. Zároveň nám byla nabídnuta podpora ve formě získání příspěvku od nadací, které podporují rodiny s onkologickou diagnózou. Kdykoliv jsme se na "Krtka" obrátili, byla nám poskytnuta podpora a pomoc. Když přijel manžel s ostatními dětmi, měli možnost využít ubytování v "Krtčí" – ubytovně, která slouží právě pro rodiče a rodiny hospitalizovaných dětí. Ubytovna je skvěle zařízená i pro děti, takže když to šlo, vystřídali jsme se s manželem u dcerky a já měla možnost být s dalšími třemi dětmi, po kterých se mi moc stýskalo. Krtek byl pro nás jistota pomoci, zázemí a rady. Bylo vidět, že paní Katka (Mgr. Kateřina Nazarej, sociální koordinátorka) zná všechny rodiny, ví, čím si prochází, vždy se všemi povykládala a i vlídné slovo a úsměv pro nás v té době znamenali hodně! Teď, když už je dcera zdravá, tak vzpomínáme s vděčností a přejeme Krtkovi jen to dobré!“ Nadační fond dětské onkologie Krtek je neoddělitelnou součástí Kliniky dětské onkologie Fakultní nemocnice Brno a už od roku 1999 pomáhá dětem a dospívajícím během léčby a po ní.

Autor textu: Jana Praisová