Letošní ročník Machři roku proběhl 17. září 2019, v Zítkových sadech na Palackého náměstí v Praze pod patronací Magistrátu hlavního města Prahy a záštitou starostky městské části Praha 2 Jany Černochové. Projekt podpořily také Ústecký a Středočeský kraj a Asociace krajů České republiky. Partnerem projektu se již po třetí stala společnost Eaton Elektrotechnika.

Projekt Machři roku vznikl v reakci na dlouhodobě se prohlubující problémy v odborném školství, které vyústily v alarmující nedostatek kvalifikovaných řemeslníků.
Jeho cílem je popularizovat, zviditelnit a zlepšit renomé českého odborného školství a představit potenciálním zájemcům možnosti, které tato forma studia do budoucnosti nabízí - více zde.

Bezdrátově ovládané osvětlení pro chytrý dům

V oboru elektrikář se soutěže zúčastnilo celkem 20 týmů z celé republiky. Soutěž se zadáním „Navrhněte a zapojte bezdrátově ovládané osvětlení pro chytrý dům EATON xComfort” vyhrál tým Střední elektrotechnické školy v Ostravě, který si s daným úkolem nejlépe poradil a bezdrátové ovládání osvětlení, které se kontroluje mobilním telefonem, bezchybně zapojil.

Druhé a třetí místo obsadily Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová a Akademie řemesel – Střední škola technická z Prahy 4. Celkově se prezentací zúčastnilo 31 škol, které veřejnosti interaktivní formou představily svá vyučovaná řemesla a práci svých studentů.

Podpora řemesel a odborného školství

Machři roku, projekt celostátních setkání učňovské mládeže, jehož cílem je popularizovat, zviditelnit a zlepšit celospolečenského renomé českého odborného školství, byl vyhlášen v říjnu roku 2008.

Naplnění těchto cílů doprovází celá řada vzájemně provázaných aktivit, které ve svém celku tvoří komplexně pojatou platformu pro zlepšení stavu a podmínek v tomto segmentu školství, jehož ekonomický a společenský přínos je nezanedbatelný. Centrálním bodem projektu je pak každoroční setkání učňů, učňovských zařízení, ale i odborných cechů a dalších subjektů z odvětví, kde mohou žáci poměřit své schopnosti v soutěži Machři roku, školy vyměnit své zkušenosti a poznatky, navázat nové spolupráce, či představit jednotlivá řemesla.

To vše před zraky široké veřejnosti a medií, neboť právě neinformovanost a mylné představy vzbuzují u mnoha lidí dojem, že vyučit se je jakési východisko z nouze. Tento projekt vznikl v reakci na dlouhodobě se prohlubující problémy v odborném školství, které vyústily v alarmující nedostatek kvalifikovaných řemeslníků.

Formou celostátní soutěže a setkání odborných škol bychom proto chtěli seznámit veřejnost a především mládež s možnostmi uplatnění, náplní práce a perspektivou odborného vzdělání. V návaznosti na to ale také zlepšit podmínky a vybavenost zařízení, ve kterých se řemeslným dovednostem vyučuje.

Autor: Petr Herčík