Projekt 450ml NADĚJE je primárně zaměřen na získávání bezplatných prvodárců krve pro transfuzní oddělení nemocnic po celé České republice. Projekt vznikl v Břeclavi kde se akce s názvem 450ml NADĚJE konala jednou ročně. Projekt reagoval na potřeby samotných transfuzních stanic, které hlásí nedostatek nových bezplatných novodárců a pod hlavičkou Nadačního fondu NADĚJE posunul působnost do celé České republiky.

Od září 2018 má za sebou několik úspěšných akcí. Rekord v počtu prvodárců zatím padl 17.1.2019 v Uherském Hradišti, kam během pěti hodin přišlo neuvěřitelných 130 prvodárců. 

V ČR každé tři sekundy někdo potřebuje krev, v průměru dostane každý občan 5 x za život transfuzi krve a 14 x lék vyrobený z krve.

Xenie Mráčková