Výsledek pokusu byl pro studenty každopádně důvodem k zamyšlení nad tím, jak to s tou energií z obnovitelných zdrojů vlastně je. Úterní happening byl součástí Týdne přírodních věd a technických oborů, během kterého si studenti vybírají z atraktivních přednášek vysokoškolských pedagogů technických a přírodovědných oborů ta témata, která je nejvíce zajímají.

Akademici, ale třeba také doktorandi nebo odborníci z praxe žákům gymnázia od pondělí 18. do pátku 22. listopadu atraktivní formou vysvětlují, zda se dá věřit Gretě Thunenberg, že jedinou šancí pro budoucnost jsou alternativní zdroje energie, zda je vysokoškolská matematika opravdu jen pro vysokoškoláky, jaká je současnost a budoucnost automobilového průmyslu, jakým dobrodružstvím může být architektura v brownfieldech, nakolik se můžeme spoléhat na svou intuici, jak se dá matematicky zachytit pohyb, jak funguje asymetrické šifrování, proč se musí po těžbě udělat úklid, jak ovlivňují naši ekonomiku měnové kurzy, nakolik lze miniaturizovat zdravotnickou techniku, co všechno se dá měřit při ověřování kvality ovzduší či jakou roli budou sehrávat nanomateriály a nanotechnologie.

Jedním z témat byla také finanční gramotnost.Zdroj: Zdroj: Matiční gymnázium Ostrava
Jedním z témat byla také finanční gramotnost. Foto: Archiv Matičního gymnázia

Nelehkého úkolu zaujmout středoškoláky pro konkrétní obor se ujímají pedagogové a odborníci z Technické univerzity Ostrava, Ostravské univerzity, Univerzity Pardubice, Univerzity Palackého Olomouc, ale také například z fakultní nemocnice, zoologické zahrady, krevního centra, Vítkovice IT Solutions, z Hnutí Duha či z planetária.

Dveře se dětem otevřou ve firmách Škoda Transportation, OZO, v České národní bance, v ostravském studiu České televize a dalších zajímavých podnicích, kde se bez zdatných absolventů vysokých škol technického, ekonomického a přírodovědného zaměření v budoucnosti neobejdou.

„Zhruba před deseti lety jsme poprvé oslovili s novým konceptem Vysokou školu báňskou – Technickou univerzitu Ostrava. Jako velmi neefektivní se nám totiž jevil předchozí systém, když od ledna do března navštěvovali budoucí maturanty ve vyučování zástupci jednotlivých fakult, aby je získali pro daný obor. Jenže v té době už je pozdě,“ vysvětlil ředitel gymnázia Ladislav Vasevič.

Nejenže před maturitou jsou studenti již dávno rozhodnuti, kam půjdou, ale navíc už za sebou mají dva roky volitelných předmětů, které si vybírají s ohledem na to, o který směr studia se zajímají. Vysoké školy si proto podle ředitele Vaseviče své budoucí studenty musí začít připravovat daleko dříve. Systematická spolupráce univerzity a gymnázia na už tradičním týdnu techniky se osvědčila, takže tento příklad dobré praxe postupně začaly kopírovat i školy v dalších městech.

"Projekt se v minulých letech postupně rozrůstal až do současné podoby, kdy si studenti mohou vybírat až z osmdesáti témat, která se tady během týdne odprezentují," doplnil ředitel Vasevič.

Studenti z Matiční si v pěti dnech vybírají z celkem stovky přednášek, workshopů a exkurzí, v pátek na ně bude čekat dokonce i vědecký kabaret.

IVANA GRAČKOVÁ