Podle evropských statistik trpí až 20 % mladých lidí duševními problémy a dvě třetiny vážných psychických onemocnění propuká právě v dospívání. Velká část dospívajících má také zkušenost s duševním onemocněním ve svém blízkém okolí, avšak nemá příležitost o tom s někým hovořit. Na jedné straně se tedy duševní onemocnění dotýká nezanedbatelné skupiny veřejnosti, na straně druhé jsou lidé s duševními problémy stigmatizování. Cílem programu s názvem „Blázníš? No a!“ je proto naučit společnost zacházet s duševními poruchami tak otevřeně, jako to dělá s fyzickými onemocněními.

Podle odborníků je přitom klíčové začít s osvětou již v brzkém věku. „Děti a mladiství hledají svoji identitu, řeší důležité životní otázky, a jsou proto citlivější na různé změny i kritiku a hůř zvládají stresové situace. Naším cílem je, aby žáci a studenti ze seminářů odcházeli s poznatkem, že krize jsou těžké, ale patří k životu a mohou nás i posílit. Že nemoc se dá překonat a žít plnohodnotný, kvalitní život,“ vysvětluje ředitelka Spirály Ostrava Eva Krestová.

Páťáci v Vratimova jsou v učení jazyků nejlepší v Moravskoslezském kraji.  Mohou získat pro školu až 60 000 Kč na modernizaci.
Páťáci v Vratimova jsou v učení jazyků nejlepší v Moravskoslezském kraji

Seminář trvá přibližně šest hodin, pokryje tedy jeden školní den. Samotný program je rozdělen do tří fází, během nichž lektoři nejprve zmapují znalosti žáků a studentů, navodí důvěrnou atmosféru. Ve druhé části programu pracují studenti ve skupinkách – zamýšlí se, diskutují a zpracovávají kreativně, např. formou scénky, zvolené téma, které následně představí ostatním a společně s lektory jej více probírají. V závěrečné fázi dostává slovo člověk, který má zkušenosti s psychiatrickou nemocí a péčí, svůj příběh má zpracovaný a je připravený jej sdílet a předávat dál. Zde také vzniká prostor pro diskusi.

„Samotné téma semináře často vyplyne z rozhovorů se studenty. V některých třídách mají povědomí o psychickém zdraví větší než v jiných. Proto vždy na úvod navodíme atmosféru a bavíme se o psychice všeobecně. Podle znalostí mladých lidí poté řešíme určitá témata. Necháváme také studenty rozhodovat o tom, co chtějí a nechtějí probírat,“ přibližuje způsob vedení seminářů Eva Krestová.

Sněhová nadílka u Obchodního domu Zlín.
Vánoční šalina i obří kola. Podívejte se vánoční trhy v Olomouci, Zlíně a Brně

Semináře jsou určeny především pro žáky a studenty ve věku od 14 do 20 let, tedy 9. třídy základních škol, 1. až 4. ročníky středních škol a 1. ročníky vyšších odborných škol. Program je rovněž užitečný pro učitele, školní metodiky prevence nebo školní psychology či výchovné poradce, kteří se programu účastní a spolu s lektory řeší obsahovou náplň semináře. „Ačkoli se seminář dotýká závažných a citlivých témat, snažíme se, aby z něj studenti odcházeli s lehkostí. Po skončení programu od nás obdrží informační letáky s kontakty na návazné služby a drobné upomínkové předměty,“ dodává Eva Krestová.

Spirále Ostrava se podařilo získat finanční podporu od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na uspořádání 13 seminářů do konce letošního roku. Po vyhodnocení projektu organizace plánuje pokračování seminářů i v roce 2023.

O společnosti Spirála Ostrava, z. ú.
Spirála Ostrava se zaměřuje na zvýšení uplatnitelnosti lidí s duševním onemocněním v běžném životě a zmírnění stigmatizace duševního onemocnění. Svou podporu staví na přesvědčení, že se každý člověk může v životě uplatnit a odkrýt své možnosti. Nenabízí lidem jen práci, nabízí duševně nemocným plnější život a možnost seberealizace. V Ostravě poskytuje sociální služby a zaměstnává lidi se zdravotním postižením v chráněných podmínkách. Ročně podpoří přímou pomocí cca 200 lidí s vážnými psychickými problémy. Mohou být podpořeni terénní i ambulantní formou sociálních služeb nebo být zaměstnáni v oblasti cateringových služeb, údržby zeleně, šicí dílny, úklidových prací či administrativy. V Ostravě mají tři pracoviště. Pořádají a účastní se společenských akcí s cílem přiblížit ostatním život lidí s duševní nemocí a destigmatizovat duševní onemocnění.

Eva Krestová

Budišovsko a Libavsko: Z Podlesí na Starou Vodu.
Do krajiny břidlice, kde sálá syrovost a divokost aneb Z Podlesí na Starou Vodu
Předvánoční Štramberk z dronové perspektivy.
OBRAZEM: Štramberk je i s Trúbou připraven na Vánoce. Podívejte se, jak svítí