Těsně před 9. hodinou k pomníku dorazil také místostarosta městské části Ostrava-Michálkovice Vladimír Kozel a ředitel Bezpečnostně právní akademie (BPA) Ctirad Skopal. Zástupci Československé obce legionářské se mezi tím rozestavěli po stranách pomníku společně s čestnou stráží a vlajkonoši. Ostatní žáci a studenti vytvořili k pomníku špalír,

Spoluorganizátor akce, předseda ostravské jednoty Československé obce legionářské, bratr Martin Lokaj, zahájil úderem 9. hodiny celý pietní akt přivítání přítomných. Poté zazněla česká státní hymna a po ní pronesl krátkou děkovnou řeč ředitel BPA Ctirad Skopal, který vyzdvihl zapojení žáků do pátrání po michálkovických předcích. K okolnostem vzniku památníku a jeho ztvárnění stručně pohovořil historik a učitel BPA Ostrava Radim Kravčík, který také poukázal na tradiční symboliku pomníku po vzniku ČSR. Zmínil také zapojení studentů při hledání informací o padlých a problematiku zkomolených jmen, takže pátrání stále pokračuje. V blízké budoucnosti by u pomníku mohla stát informační tabule s historií vzniku pomníku a informacemi o padlých.

Bratr Lokaj poděkoval studentům a žákům za jejich aktivitu v pátrání a připomenul, že žijeme v době, kdy si mnoho lidí neuvědomuje, že svoboda není samozřejmost. Že oněch 56 padlých, jejichž jména jsou na pomníku napsána, padlo proto, abychom my mohli žít. Zároveň zdůraznil, že není pravda, že jedinec nic nezmůže, ale v sebehorší době každý člověk svými činy buduje budoucnost a nechává tak vzkaz svým potomkům.

Za zvuků písně Chorál padlým následovalo kladení věnců a květin, nejprve se padlým poklonil místostarosta Vladimír Kozel, ředitel BPA Ctirad Skopal, následovaly studentky sedmé třídy ZŠ U Kříže. Nakonec se přidali i někteří žáci, kteří zapálili svíčky.

Slavnostní akt byl ukončen minutou ticha. Pro většinu žáků byla účast na pietním aktu novou zkušeností. Od této chvíle už ale budou vědět, pokaždé když půjdou okolo pomníku, co znamená na něm napsané motto: „UTRPENÍM KE SVOBODĚ."

Petra Řepišťáková