Dřevěný kostel svatého Michaela v Maršíkově je pozdně renesanční rustikální stavba z roku 1609.

Dřevěný kostel svatého Martina v Žárové je menší a méně zdobený než kostel v Maršíkově. Byl postaven o rok později než ten v Maršíkově, avšak jeho historicko-stavební hodnota je cennější.

Do dnešních dnů nezaznamenal větších úprav, jeho vnějšek i vnitřek jsou zachovány ve svém původním vzhledu. Oba kostely vlastní obec Velké Losiny, jsou přístupné celoročně po předchozí domluvě se správcem.

Park u zámku v Loučné nad Desnou dal vybudovat Přemek III. ze Žerotína ke konci 17. století. Tato okrasná zámecká zahrada vznikla v souvislosti s výstavbou nové reprezentativního zámku. Ten je nyní rekonstruován.

Samotný zámecký park v minulých letech prošel obnovou přispívající k zachování této unikátní kulturní památky, která je dominantou obce.

Vzniklo zde arboretum, byly vysázeny nově stromy, keře i květiny, dále byly restaurovány kašny, na zámecký rybník byla umístěna socha Neptuna a došlo k obnově umělé jeskyně Grotty.

Eva Raidová