Valašští „třé králé“

V lidovém prostředí byl svátek Tří králů poslední možností vánočního koledování a právě vidina získání darů byla pro mnohé motivací k tříkrálovým obchůzkám, protože tři krále „všady podarovali“.

„My třé králé ideme k vám…“, tak znějí v pomalu mizejícím valašském nářečí úvodní slova notoricky známé tříkrálové koledy. Jako „třé králé“ v minulosti v týdnu okolo 6. ledna obcházeli dům od domu hlavně církevní služebníci – kostelníci, ministranti, zvoniči nebo měchošlapové (ti, co v kostele šlapou měchy od varhan). Ti měli prostřednictvím vody, kadidla a křídy, svěcenými v kostele v době tříkrálového svátku, zajistit stavením a jejich obyvatelům ochranu před zlými silami. Svěcenou vodou a kadidlem vykropovali a vykuřovali příbytky, svěcenou křídou na dveře a vrata psali písmena K + M + B + příslušný letopočet.

Vedle kostelních pomocníků 6. ledna „sa vyrójili z chalup ogaři převlečení za "tře krále‘“. Také tito menší králové maskovaní na Valašsku obvykle dlouhými bílými košilemi a vysokými papírovými čepicemi navštěvovali příbytky, nebyla jim však přikládána taková ochranná moc a důležitost jako církevním obchůzkářům.

Atmosféra v okolí Sádráku 3. ledna 2022.
OBRAZEM: Poklad na Stříbrném jezeře aneb Labutě a kačeny stokrát jinak

Za obchůzku byly postavy třech králů odměněny peněžními či naturálními dary. Pokud se jim ovšem výslužky nedostávalo, domáhali se jí písněmi, jako např. ve Vysokém Poli: „Hospodáři, dej korunku, Ježíškovi na peřinku. Hospodyňko, dej pěťáček, Ježíškovi na povijáček.“ Výhružnější tón pak měly písně v Bystřičce a Růžďce: „Dajte nám, dajte, co máte dáti, už nás ozýbe v prsty aj v paty. A jak nám nedáte, zle se podíváte: všecky hrnce vám potřepem, co v polici máte, aj tu misu nejkrásnější, co na ní ídáte.“

Pokud jste letos Tři krále nepotkali, pak navštivte vsetínský zámek, kde můžete vidět originálně ztvárněné postavy Třech králů z ovčí vlny. Spolu s dalšími úchvatnými díly jsou k vidění na výstavě Vlněný kaleidoskop Ivany Langrové.

Milada Fohlerová, etnograf Muzea regionu Valašsko

Žáci ročníku 1973 ze základní školy ze Šatova na Znojemsku na lyžařském výcviku na Labské boudě
RETRO: Sáně, lyže, brusle. Jak jste si užívali sněhu vy?