Od počátku války na Ukrajině se Diecézní charita ostravsko-opavská společně s oblastními Charitami aktivně zapojila do pomoci válečným uprchlíkům i potřebným lidem, kteří zůstali žít v nuzných podmínkách na Ukrajině. S velkou podporou veřejnosti nabídla systematickou podporu lidem v nouzi.

„Děkuji všem, kdo se bez váhání zapojili do pomoci lidem zasaženým válkou. Za vlnu solidarity, která se zvedla po vypuknutí konfliktu. Poděkování patří všem chariťákům, kteří se s obrovským nasazením zapojili do pomoci válečným uprchlíkům i lidem stiženým boji na Ukrajině, za podporu děkuji také institucím, parterům, dárcům a stovkám dobrovolníků, kteří nabídli svou pomoc,“ říká Lukáš Curylo, ředitel Diecézní charity ostravsko-opavské.

Pomoc uprchlíkům v Česku

Do pomoci uprchlíkům v Moravskoslezském kraji a v části Jesenicka se zapojilo 17 oblastních Charit, které za rok trvání války poskytly pomoc více než 7 tisícům uprchlíků. Systematicky se staraly o potřeby lidí. Rozdaly přes 14,5 tisíc balíčků s potravinami a hygienickými prostředky, pomáhaly s hledáním ubytování, zaměstnání a škol pro děti, poskytovaly poradenství, tlumočení, doprovody na jednání s úřady nebo např. při návštěvě lékaře. Nabídly psychologickou i duchovní podporu, pomoc s výukou českého jazyka, integrační a adaptační aktivity.

Stovky lidí přišly na demonstraci před magistrát v Ostravě na podporu Ukrajiny a proti ruské agresi, 1. března 2022.
Nejen demonstrace. Ostrava si připomíná roční výročí ruské agrese na Ukrajině

Pracovníci Charit z Frýdku-Místku, Jablunkova, Opavy, Ostravy, Studénky i diecézní Charity se zapojili do poskytování psychosociální pomoci v Krajském asistenčním centru pomoci Ukrajině v Ostravě. V návaznosti na činnost jednotlivých Charit a ve spolupráci s místními institucemi vznikala dobrovolnická komunitní centra na pomoc válečným uprchlíkům. Diecézní charita ostravsko-opavská rozšířila činnost svých odborných poraden o pomoc cizincům.

Díky úzké spolupráci s místní samosprávou, farnostmi, institucemi, soukromými firmami, partnery a dobrovolníky bylo možné účinně zprostředkovat potřebnou pomoc lidem prchajícím před válkou do České republiky.

Zahraniční pomoc

S podporou dárců a kolegů z charitní sítě poskytovala Diecézní charita ostravsko-opavská prostřednictvím Střediska humanitární pomoci a rozvojové spolupráce finanční, materiální, psychologickou i strategickou pomoc také lidem na Ukrajině. Díky dlouhodobé spolupráci s ukrajinskými partnery se dařilo a daří účinně předávat pomoc lidem v nouzi. Z partnerů patří poděkování Mezinárodní unii dobrovolníků Ukrajiny fungující v Kyjevě; Caritas Mariupol působící aktuálně ze Záporoží, Caritas Tjačiv a o. Ivanu Zubalskemu ze Zakarpatí, sestrám Kongregace vtěleného Slova, které jsou aktuálně činné v Ivano-Frankivsku, Ternopilu, Oděse a Zakarpatí, a mnoha dalším spolupracovníkům, jednotlivcům i organizacím.

Ukrajinská žena prchá před válkou.
Rok války na Ukrajině: ČR pomohla miliardami i azylem, mapa bojů doznala změn

Za dobru trvání konfliktu jsme vypracovali systém pravidelných dodávek humanitární pomoci, které převážíme za hranice přibližně dvakrát do měsíce. Za uplynulý rok jsme zorganizovali 28 transportů humanitární pomoci, jejichž prostřednictvím jsme potřebným lidem předali přes 230 tun materiálu. Jednalo se zejména o vnitřně vysídlené uprchlíky pobývající na Zakarpatí a obyvatele ze Záporožské, Doněcké, Cherkovské, Charkovské, Kyjevské a Žytomyrské oblasti.

Mimo humanitární pomoc míří na Ukrajinu také finanční prostředky, které umožňují rychlejší a efektivnější řešení potřeb lidí v kritické situaci. Díky obrovské solidaritě dárců jsme mohli do dnešních dní na Ukrajinu zaslat přes 1,6 milionů korun na přímou pomoc válečným obětem. Celkový objem předané pomoci za uplynulý rok, včetně podpory dlouhodobých projektů, přesáhl 9 milionů korun.

Pokračujeme v plnění poslání caritas

I přes rok trvání války naše pomoc neustává, ať už formou zapojení do celorepublikového charitního projektu Emergency Appeal, který válečným uprchlíkům pomáhá získat v České republice stabilitu nebo dlouhodobou pomocí s integrací. Charitní síť zůstává nablízku a nepřestane pomáhat, dokud to bude potřeba.