V prázdninových měsících červenci a srpnu je to již druhý pětidenní cyklus zážitkové tvůrčí dílny, kterou pro přihlášené děti GVUO v historické, krásné budově Domu umění na Jurečkově ulici uspořádali. " Systém je takový, že zde děti do Domu umění v Ostravě přijdou ráno v osm hodin a jsou zde do 16,30 hodin, kdy si pro děti přicházejí rodiče. Celou tu dobu s dětmi tvoříme, děláme zajímavé aktivity s přesahem do hudby. Hlavní denní a týdenní aktivity jsou zaměřeny na výtvarno, na umění. Vycházíme z aktuálních výstav Pavla Nešlehy a Josefa Bolfa. Tvůrčí dílnu samozřejmě prokládáme i pohybovou aktivitou, máme vycházky, kde pozorujeme přírodu, " informovala o programu Jana Sedláková. Páteční, poslední den se děti intenzivně připravovaly na přehlídkovou výstavu svých celotýdenních prací, obrázků, sochařských děl. Odpoledne výstavu vernisáží otevřeli. Připravili občerstvení pro zúčastněné rodiče a také hudební vystoupení, které jsou v Domě umění vždy součástí vernisáží. Děti se seznámili s výstavou Josefa Bolfa. Součásti výstavy je i jeho animovaný film, který se sestává z jeho kreseb a maleb. " Tím jsme inspirovali. Děti si z pevného papíru vystřihaly a namalovaly různé figurky zvířátek, ptáků, domečky, sluníčko a mraky. Pak s pomocí kolegyně Kataríny jsme všechno po fázích nafotili a děj rozpohybovaly. Děti si tak vytvořily krátké video, které jsme při vernisáži promítli rodičům, " dodala Jana Sedláková. Ze všech dvanácti dětí ve věku šesti až dvanácti let se v očích zračila spokojenost. Byly natěšené na prezentaci při odpolední vernisáži.

Josef Zajíc