Vlak se zaplnil, dveře se zavřely, vlak se rozjel. Projeli jsem zastávkou Polanka nad Odrou a byli jsme v Jistebníku.

Největší rybník soustavy Bezruč sousedí na východě s rybníkem Křivým. Oba protíná silnice, která je pro dopravu částečně zastavena. U výlovu, který probíhá tři dny 4.- 6. listopadu 2022, jsou prodejní stánky různého zboží, pochutin, občerstvení. Pro děti jsou připraveny kolotoče a houpačky.

Výlov zajišťuje společnost Chov ryb Jistebník s.r.o. Společnost je tradiční rybnikářská firma regionálního významu hospodařící na rybniční soustavě v Jistebníku a Polance nad Odrou. Vznikla v roce 1994 po transformaci Státního rybářství Ostrava, s, p. Produkují tržní ryby - kapry, štiky, sumce, candáty, tolstolobiky.

"Dneska to vypadá, že nám vyšlo počasí. Ideálně nám sešla vody, takže máma ryby v sítích. Těšíme se po třech dnech na bohatý výlov. Předpokládám, že z Bezruče vylovíme asi 600 metráků kvalitních ryb, které se objeví na vánočním trhu," informoval Antonín Madzia, jednatel společnosti Chov ryb Jistebník, s. r o.

Návštěvníci, kterých přibývalo, si mohli koupit čerstvě vylovenou rybu popřípadě si ji nechat vykuchat a rozporcovat. Výlov rybníka Bezruč pokračoval v sobotu 5. a v neděli 6. listopadu 2022.

Josef Zajíc